Bài soạn theo định hướng phát triển năng lực

      3
MẪU GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN 1046 * TÊN BÀI DẠY Ngày soạn:………… máu theo PPCT:… Tuần dạy:………… I Mục tiêu: Xác định chuẩn chỉnh kiến thức, kĩ , thái độ theo chương trình hành lý thuyết phát triển lực học viên : loài kiến thức: xác định cụ thể mức độ: dìm biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao Kĩ thái độ Định hướng lực xuất hiện II sẵn sàng giáo viên học tập sinh sẵn sàng giáo viên sẵn sàng học sinh III Tổ chức chuyển động học tập Ổn định lớp khám nghiệm cũ xây cất tiến trình dạy học 3.1 hoạt động khởi động (Tạo trung ương học tập, giúp HS ý thức trọng trách học tập, hứng thú học tập mới) - Mục tiêu: - Phương thức: + Đàm thoại, nêu vấn đề, phạt vấn, gợi mở… + chuyển động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… - Dự kiến sản phẩm (Gợi ý sản phẩm): - cô giáo nhận xét, dẫn dắt vào mới: 3.2 hoạt động hình thành kiến thức (Giúp HS lĩnh hội KT, KN đưa KT, KN vào hệ thống kiến thức, kỹ thân GV giúp HS xây dựng kỹ năng thân sở tổ chức vận động học tập) hoạt động 1: phụ thuộc vào nội dung đề mục đặt tên cho hoạt động - Mục tiêu: ( kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, tập, gợi mở… + vận động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… vận động tiến hành theo bước lưu ý sau: chuyển động giáo viên chuyển động học sinh văn bản (kiến thức phải đạt) bước 1: Tổ chức vận động giao nhiệm vụ cho học sinh Bước 2: tiếp nhận thực trọng trách giao cách 3: Dự kiến sản phẩm ( gợi nhắc sản phẩm ) bước 4: Nghiên cứu, tò mò tài liệu, trao đổi, thảo luận, trình bày, report sản phẩm bước 5: nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm HS chuyển động 2: phụ thuộc nội dung đề mục khắc tên cho chuyển động ( công việc tiến hành vận động Hoạt cồn hình thành kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động tùy ở trong vào ngôn từ ) 3.3 chuyển động luyện tập ( giúp HS củng cố, hoàn thiện KT, KN vừa lĩnh hội ) - Mục tiêu: ( con kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + phân phát vấn, câu hỏi, tập… + Hoạt động cá nhân - Dự loài kiến sản phâm ( nhắc nhở sản phẩm ): - dìm xét, nhận xét sản phẩm, hoạt động: 3.4 chuyển động vận dụng ( HS vận dụng kiến thức, kĩ để giải tình huống/vấn đề tiếp thu kiến thức sống ) - kim chỉ nam ( kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + bài xích tập, câu hỏi, tình huống… + hoạt động cá nhân, cặp đơi, đội … - Dự kiến thành phầm ( lưu ý sản phẩm ): giải, câu trả lời, thành phầm thực hành, viết, thuyết trình: - dấn xét, reviews sản phẩm, hoạt động: 3.5 hoạt động tìm tòi mở rộng - Mục tiêu: ( kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + nghiên cứu và phân tích tài liệu, có tác dụng tập, trải nghiệm thực tiễn sống, HS tự chuyển tình huống, tập giải + chuyển động cá nhân, cặp đôi, team - Dự kiến sản phẩm ( gợi ý sản phẩm ): giải, tư liệu sưu tầm, báo cáo, sản phẩm nghiên cứu và phân tích khoa học… - thừa nhận xét, review sản phẩm, hoạt động: ... Nêu vấn đề, vạc vấn, gợi mở… + chuyển động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đôi… - Dự kiến sản phẩm (Gợi ý sản phẩm): - giáo viên nhận... Nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… chuyển động tiến hành theo bước gợi nhắc sau: vận động giáo viên hoạt động học sinh văn bản (kiến thức đề nghị đạt) bước 1: tổ chức hoạt động... Phương thức: + vạc vấn, câu hỏi, tập… + Hoạt động cá thể - Dự kiến sản phâm ( gợi nhắc sản phẩm ): - dìm xét, reviews sản phẩm,