Bài tụng kinh cầu an

      6
GIỚI THIỆU TU HỌC khiếp SÁCH PHÁP ÂM video clip NGHIÊN CỨU những mảng không giống HÌNH ẢNH
Con quỳ lạy Phật hội chứng minh,Hai mặt hàng Phật tử tụng kinh ước nguyền,Cầu đến thí chủ hiện tiền,Nội gia quyến thuộc an toàn điều hòa,Thọ trường hưởng trọn phước nhàn ca,Phổ Môn kinh tụng trong bên thảnh thơi.Quan Âm phò hộ vui chơi,Mười hai câu nguyện độ đời phải danh,Thiện phái mạnh tín bạn nữ lòng thành,Ăn chay niệm Phật làm lành vái van.Quan Âm xem xét cầm gian,Rước fan chìm nổi mười phương phiêu trầm,Mau mau niệm Phật quan lại Âm,Tai qua nạn khỏi định trung tâm sáng lòa,Ðương cơn lửa cháy đốt ta,Niệm danh bồ Tát hóa ra sen vàng.Gió Ðông đi biển cả chìm thuyền,Niệm danh nhân tình Tát sóng tan không còn liền.Tà ma quỉ báo khùng điên,Niệm danh bồ Tát táo bạo liền khôn ngoan.Vào rừng cọp rắn nghinh ngang,Niệm danh bồ Tát nó càng chạy xa.Tội phạm nhân ngục buổi tối khảo tra,Quan Âm tưởng niệm thả ra dịu nhàng.Bị trù bị ếm mê mang,Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình.Quan Âm thọ ký kết làm tin,Tùy duyên thuyết pháp độ mình không còn mê.Nương theo người yêu Tát trở về,Thấy bản thân ngồi gốc nhân tình đề kiểu như in,Tay cầm thai nước tịnh bình,Tay cầm cố nhành liễu quang quẻ minh thân vàng,Cam lồ rưới khắp nỗ lực gian,Tốt tươi lạnh ngắt mười phương thanh nhàn.Quan Âm cứu giúp hết tai nàn,Ðộ đời an nhàn mười phương thái bình,Quan Âm điểm đạo độ mình,Quan Âm người tình Tát chứng tỏ độ đời.

Bạn đang xem: Bài tụng kinh cầu an

- Trích từ bỏ "Kinh Nhựt Tụng" bên in Sen rubi - tp sài gòn 1970 với "39 bài bác sám nghĩa " của thích Thiện trung ương - Sađéc 1961.SÁM CẦU AN (II)Cúi đầu làm lễ Bổn sư,Nguyện cho bách tính tiêu trừ nạn tai.Lại cầu Quan Âm Như lai,Tầm thanh cứu khổ mỗi ngày chúng sinh.Cõi đời tật bệnh tử sanh,Mỗi ngày nguy nan đấu tranh đầy đủ điều.Sáng ra trường đoản cú sớm cho chiều,Biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh,Thấy đời liệt liệt oanh oanh,Miễng mồi phú quí công danh tạo thành.Nguyện Ngài đức cả trung bình thanh,Cầu xin cứu vớt khổ ban lành nhân dân,Chúng bé lễ bái quan Âm,Xót thương cứu giúp khổ tự tâm hải dương trần.Tay nỗ lực dương liễu ân cần,Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ,Cúi đầu sinh tử mơ hồ,Phù du cõi tạm cơ thứ lửa thiêu.Hàng ngày tai nạn đáng tiếc rất nhiều,Cầu Ngài cứu giúp khổ mơi chiều hóa thân,Ðộ đời bá tánh vạn dân,Khắp thuộc pháp giới trọn phần an vui.Cha sanh bé thảo dưỡng nuôi,Mẹ hiền đức độ khiến cho xui có tác dụng lành,Nhà nhà an nhàn tịnh thanh,Bốn mùa tám ngày tiết hóa sinh thuận hòa.Nhân dân lạc nghiệp âu ca,Hòa bình ráng giới, quốc gia an lành,Tránh điều trái báo cạnh bên sanh,Tìm con đường đạo đức phụ vương lành đam mê Ca.Tụng khiếp niệm Phật Di Ðà,Cầu cho baù tánh toàn gia an lành.Hiện chi phí phước trái viên thành,Khắp cả nam thiếu phụ tâm sanh hiền từ,Mọi người tật bệnh tiêu trừ,Noi theo Chánh pháp Bổn sư tu hành.Chúng bé lễ bái chí thành,Nguyện mau ra khỏi tử sanh luân hồi.Cõi đời khổ não lắm ôi,Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.Nam mô Tịnh độ Lạc bang,Dắt dìu đồ đệ Tây phang mau về.- Trích ghê Nhật Tụng, chùa Hoằng Pháp xb, Sàigòn, 1971SÁM DƯỢC SƯ CẦU TIÊU TAI(Sám tán cầu an 3)
Lòng thành đệ tử xin cầuNhờ ơn đức Phật cứu giúp âu tai nànVì trong bách tính chẳng anNương kinh công đức lập bọn Dược SưNguyên vày những khổ bấy chừThảm mến dân chúng quá ư đau lòngChẳng nài gồm của thuộc khôngNgày tối lạy Phật ra công khẩn cầuNguyện cho khắp cả đâu đâuNhơn nhơn xứ xứ giảm sầu sút loNhà nhà nạp năng lượng mặc nóng noHưởng phần sung sướng đồng lo tu hànhBiết đời diệt diệt sinh sanhCó không không tồn tại tan tành đổi thayKhác nào như gió như mâyNhư sương như điển bây chừ rõ ràngÐó là lẽ sự vắt gianMau mau tránh khỏi tầm đường chơn tuNguyện theo chánh pháp vô dưHoàn toàn xong xuôi khổ đồng chư Phật đàPhân thân qua cõi Ta bàTừ bi tiếp độ hồ hết là chúng sanhNguyện cho bách tính tu hànhÐồng về rất lạc đồng sinh sen vàngNam mô tịnh độ Lạc bangChứng minh đồ đệ Tây phang mau về.

Xem thêm: Hướng Dẫn 8+ Cách Thắt Cà Vạt Đẹp Chỉnh Chu & Lịch Sự, Cách Thắt Cà Vạt Siêu Nhanh

-Trích soạn theo "Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ" - miếu Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.SÁM CẦU TẬT BỆNH TIÊU TRỪ(Sám tán ước an lành 4)
Cúi đầu lễ Phật Di ÐàDược Sư hải hội thuộc là quan lại ÂmMở khai đức rộng lớn thậm thâmXót yêu mến pháp giới lỗi lầm cứu conThân tật dịch mỏi mòn đau yếuVì huyễn thân triền níu nghiệp trầnChí thành lạy Phật ân cầnCầu mang lại tật dịch giảm lần hiểm nguyHoặc tội ác khinh khi Tam BảoMiệng hung hăng chẳng đề cập Thánh thầnTạo nhiều oan nghiệp xoay vầnNhồi căn trả quả chịu đựng phần bé đauLúc mê muội cụ dao phẫu thuật xẻChặt nấu ăn bầm ám sát chúng sanhMón nạp năng lượng vừa mồm ngon lànhNgày nay thọ bệnh dịch tử sanh đáo đầuDẫy đầy oan nghiệp thẩm sâuXét ra new biết từ khóa lâu lỗi lầmKiếp chế tác ác lung lăng ko kểNay nhỏ đau làm lễ khẩn cầuCho tuyệt nhân quả nhiệm mầuGiống bỏ ra hưởng nấy kiêng đâu khỏi nànNay sám hối lập bọn cầu nguyệnÐức tự bi linh hiển độ conNhẹ nhàng các nghiệp tiêu mònThân này hoàn thành hết chẳng còn bé đauQuả nhơn chẳng trước thời sauGẫm cơn báo ứng lờ lững mau mấy hồiNay nhỏ sám ân hận đã rồiTu hành theo Phật thường bồi tội xưaTừ nay bài toán ác nguyện chừaNguyện thao tác làm việc thiện ngăn ngừa vọng tâmBao nhiêu oan nghiệp lỗi lầmCon xin sám hối hận thân tâm đêm ngàyBệnh căn qua khỏi nạn taiQuy y Tam duy trì trai tu hànhNguyện về tĩnh thổ Lạc thànhCầu cho thoát ra khỏi tử sanh luân hồiCõi trần khổ óc lắm thôiQuyết lòng niệm Phật về ngôi sen vàngNam tế bào tịnh độ Lạc bangDắt dìu môn sinh Tây phang mau về.-Trích soạn theo "Nghi thức tụng niệm" - niết bàn Tịnh Xá ấn hành- Vũng Tàu 1970.SÁM VĂN CẦU PHÚC THỌ(Sám tán cầu an lành 5)Kính nghe thân mệnh an vui,Ý nguyện lòng bạn ước vọng,Nếu được tâm thần hoan hỷ,Cầu mong cuộc sống đời thường thanh bình.Chúng con một niệm kính thành,Ngưỡng niệm mười phương cảm ứng.Nay trước Phật đài kính lễ,Lòng thành sám hối cầu xin.Hương dâng một nén trung khu linh,Nguyện mong tăng long phúc tuệ,Chúng nhỏ sinh nơi trần thế,Nghiệp mang ở cõi Ta bà.Mẹ thân phụ công chăm sóc tày trời,Ðất nước ơn sâu tựa bể,Ðời này nhân tốt ít trồng,Kiếp thác duyên lành hạn chế.Cứ mãi vòng xung quanh cõi thế,Hay đâu tội phúc không lường,Nay bé tới trước Phật đường,Lễ ước mười phương sám hối.Ðệ tử xiết bao lầm lỗi,Nguyện muốn được rửa sạch làu,Thành chổ chính giữa tha thiết khẩn cầu,Gia trì hướng đến đường thiện.Giập đầu dốc lòng phân phát nguyện,Ngưỡng ao ước chư Phật triệu chứng minh,Vô lượng thường xuyên trụ Tam Bảo,Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni.Dược Sư giữ Ly Giáo Chủ,Ðại Bi người tình Tát quán Âm,Tổ sư Tây Thiên Ðông độ,Hết thảy Hộ pháp Thiện thần.Cùng với chư thiên người yêu Tát,Kính nguyện mười phương chư Phật.Chư đại nhân tình Tát Thánh Tăng,Các ngài đức chiều cao dày.Thể hiện nay lòng thương rộng lớn,Cúi xin dang tay cứu vớt vớt,Chúng con thoát ra khỏi si mê,Từ phía trên thắp lên đuốc tuệ.Phá trừ phiền óc chướng duyên,Nương đức tự bi độ thế,Phúc lành trường đoản cú lợi lợi tha,Hạnh nguyện người thương Tát độ sinh.Thọ mệnh trường sinh vui khỏe,Quyết tâm nhắm đến chính nghĩa,Học đòi mở rộng từ tâm,Việc lành nhân xuất sắc gieo mầm.Giáo pháp điều tuyệt học hỏi,Hiện đời phúc thọ tăng long,Hạnh phúc vinh quang quẻ tươi đẹp,Tinh tấn học ước nếp thiện.Văn minh cuộc sống mạnh lành,Xa rời thói cũ luẩn quẩn quanh,Buộc ràng đang từ bao kiếp,Con ni chí thành vạc nguyện.Bốn ơn bố cõi báo đền,Chín phẩm vãng sinh quyết định,Nguyện cầu trái đất hòa bình,Pháp giới chúng sanh an lạc.Nam tế bào Tăng Phúc Thọ nhân tình Tát Ma Ha Tát- Trích soạn lại theo “Sớ ước Phúc thọ miền Bắc.” Ðồng Bổn biên soạn thành sám văn 6 chữ, miếu Xá Lợi, Tp. HCM, 1998