Biểu mẫu sổ quỹ tiền mặt

      4

Tin tức kế toán: Sổ quỹ tiền khía cạnh S07-DN được dùng cho thủ quỹ (hoặc cần sử dụng cho kế toán tài chính tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, đưa ra tồn quỹ tiền mặt bằng tiền việt nam của solo vị. Tiếp sau đây Tin tức kế toán xin nhờ cất hộ tới các bạn Mẫu sổ quỹ chi phí mặt và hướng dẫn bí quyết lập theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Biểu mẫu sổ quỹ tiền mặt

 I. Chủng loại sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200.

*

Các bạn tải về: 

 II. Nội dung, kết cấu và cách thức lập.

1. Mục đích

Sổ này sử dụng cho thủ quỹ (hoặc cần sử dụng cho kế toán tài chính tiền mặt) nhằm phản ánh thực trạng thu, chi tồn quỹ tiền mặt phẳng tiền nước ta của đơn vị.

2. Căn cứ và phương thức ghi sổ

Sổ này mở cho thủ quỹ: mỗi quỹ sử dụng một sổ hay như là một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt cùng tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi tuy nhiên song.

– căn cứ để ghi sổ quỹ tiền khía cạnh là những Phiếu thu, Phiếu đưa ra đã được tiến hành nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

Xem thêm: Áo Thủ Môn Tuyển Việt Nam 2021 Xanh Lá, Áo Thủ Môn Đội Tuyển Việt Nam Xanh 2022

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi tiếp tục từ nhỏ dại đến lớn.

– Cột E: Ghi văn bản nghiệp vụ tài chính của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số chi phí nhập quỹ.

– Cột 2: Số chi phí xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày nên khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán tài chính kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” cùng với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G. 

* Chú ý: Để theo dõi quỹ chi phí mặt, kế toán tài chính quỹ chi phí mặt bắt buộc mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này còn có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để đề đạt số hiệu tài khoản đối ứng cùng với từng nhiệm vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi bao gồm của thông tin tài khoản 111 “Tiền mặt”.

*


? siêng trang kế toán: www.tieulongnu.com.vn

? Hoặc tổng đài đáp án của kế toán tài chính Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: