Bộ điều khiển led rgb 7 màu

      6

– thi công đẹp, bé dại gọn, kèm Remote tinh chỉnh và điều khiển chuyên nghiệp– buổi tối ưu tính năng sử dụng, chuyển động ổn định, có tác dụng chống đơ, kháng lỗi– bên trên mạch tất cả LED 5050 SMD RGB kiểm tra hiển thị hiệu ứng đã chạy– bao gồm LED 7 đoạn hiển thị số đồ vật tự hiệu ứng.– 16 màu đơn sắc + 7 hiệu ứng nháy nhiều sắc cực kì rực rỡ, bắt mắt


65.000₫ ","sku":"MLRGB","variation_description":"","variation_id":1641,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_cong-suat-mach-rgb":"rgb-24a","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":80000,"display_regular_price":80000,"image":"title":"Mach-dieu-khien-led-7-mau-RGB-24A-oneled","caption":"Mu1ea1ch-u0111iu1ec1u-khiu1ec3n-led-7-mu00e0u-RGB-24A-oneled","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled.jpg","alt":"Mach-7-mau-RGB-24A-oneled","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled-300x300.jpg","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled-300x300.jpg 300w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled-150x150.jpg 150w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled-160x160.jpg 160w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled-64x64.jpg 64w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled.jpg 600w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-24A-oneled-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":1631,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":" 80.000₫ ","sku":"MLRGB","variation_description":"","variation_id":1642,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat-mach-rgb":"rgb-45a","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":90000,"display_regular_price":90000,"image":"title":"Mach-dieu-khien-led-7-mau-RGB-45A-oneled","caption":"Mu1ea1ch-u0111iu1ec1u-khiu1ec3n-led-7-mu00e0u-RGB-45A-oneled","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled.jpg","alt":"Mach-7-mau-RGB-45A-oneled","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled-300x300.jpg","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled-300x300.jpg 300w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled-150x150.jpg 150w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled-160x160.jpg 160w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled-64x64.jpg 64w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled.jpg 600w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-45A-oneled-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":1633,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":" 90.000₫ ","sku":"MLRGB","variation_description":"","variation_id":1643,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat-mach-rgb":"rgb-90a","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":100000,"display_regular_price":100000,"image":"title":"Mach-dieu-khien-led-7-mau-RGB-90A-oneled","caption":"Mu1ea1ch-u0111iu1ec1u-khiu1ec3n-led-7-mu00e0u-RGB-90A-oneled","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-90A-oneled.jpg","alt":"Mach-7-mau-RGB-90A-oneled","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-90A-oneled-300x300.jpg","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-90A-oneled-300x300.jpg 300w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-90A-oneled-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-90A-oneled.jpg 600w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-90A-oneled.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-90A-oneled-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-RGB-90A-oneled-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":1635,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":" 100.000₫ ","sku":"MLRGB","variation_description":"","variation_id":1644,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat-mach-rgb":"rgb-240a","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":180000,"display_regular_price":180000,"image":"title":"Mach-dieu-khien-led-7-mau-240A-oneled","caption":"Mu1ea1ch-u0111iu1ec1u-khiu1ec3n-led-7-mu00e0u-240A-oneled","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled.jpg","alt":"Mach-7-mau-240A-oneled","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled-300x300.jpg","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled-300x300.jpg 300w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled-150x150.jpg 150w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled-160x160.jpg 160w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled-64x64.jpg 64w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled.jpg 600w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/Mach-7-mau-240A-oneled-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":1637,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":" 180.000₫ ","sku":"MLRGB","variation_description":"","variation_id":1645,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Công suất mạch RGBChọn một tùy chọnRGB 12ARGB 240ARGB 24ARGB 45ARGB 90AXóa