Cách trình bày bài toán xác suất

      2

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔ HỢP – XÁC SUẤT

• KIẾN THỨC CẦN PHẢI NHỚ: • trước hết ta bắt buộc nhớ những công thức:

Các cách làm về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
*

Tiếp theo ta nên phân biệt được khi nào thì sử dụng hoán vị, lúc nào dùng chỉnh hợp, bao giờ dùng tổng hợp và bao giờ thì phối hợp hoán vị, chỉnh hợp, tổng hợp ( vấn đề kết hợp).

*

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Các dạng toán về: hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
*

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

TUYỂN CHỌN 50 BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH XÁC SUẤT (ÔN THI thpt QUỐC GIA)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài17:Mộtnhómgồm6họcsinhcótênkhácnhau,trongđócóhaihọcsinhtênlàAn vàBình.Xếpngẫunhiênnhómhọcsinhđóthànhmộthàngdọc.Tínhxácsuấtsaocho haihọcsinhAnvàBìnhđứngcạnhnhau.