Register for clean river rewards

      6

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ tieulongnu.com.vn.

Bạn đang xem: Register for clean river rewards

Học các từ các bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


The judge took the defendant"s clean record (= the absence of previous involvement in crime) into tài khoản when passing sentence.
to prepare a fish or an animal killed for food by removing the inside parts of it that are not eaten
Before his conviction for fraud, he had a clean record (= he had not been involved in crime previously).

Xem thêm: #11 Cách Để Tóc Không Bị Bết Dầu Vào Mùa Hè, Bí Quyết Giúp Mái Tóc Không Bị Dính Bết


Companies lượt thích to clean house between chief executives, so as lớn give the newcomer a positive base khổng lồ work from.
There are still serious questions about whether the company has cleaned up its act since its $11 billion accounting fraud was exposed.
come clean about/on/over sth Corporate managers were criticized for not coming clean sooner about the company"s plans to split.
*

*

*

*

trở nên tân tiến Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập tieulongnu.com.vn English tieulongnu.com.vn University Press thống trị Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message