Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 4 có đáp án

      17

 Đề soát sổ 1 huyết môn Hóa 8 chương 4 của trường trung học cơ sở Hòa Sơn.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 4 có đáp án

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA SƠN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 MÔN HÓA LỚP 8

Thời gian làm bài bác 45 phút

I/ Trắc nghiệm : 3đ

Khoanh tròn vào giải đáp đúng :

1 : Sự tác dụng của oxi với 1 chất điện thoại tư vấn là :

A . Sự lão hóa B . Sự cháy

C . Sự đốt nguyên liệu D . Sự thở

2 : Hai nghành nghề dịch vụ ứng dụng đặc trưng nhất của khí oxi là sử dụng cho :

A . Sự hô hấp cùng quang thích hợp của cây xanh.

B . Sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu.

C . Sự hô hấp cùng sự cháy


D . Sự cháy và đốt nhiên liệu

3 : Một oxit của photpho gồm thành phần tỷ lệ của p. Bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC . Phương pháp hóa học tập của oxit là :

A . P2O3 B . P2O5 C.PO2 D . P2O4

4 : Sự cháy không giống sự oxi hóa đủng đỉnh là :

A . Có phát sáng B . Không phát sáng

C . Gồm tỏa nhiệt D . Ko tỏa nhiệt

5 : yếu tắc theo thể tích của khí nitơ , oxi , các khí không giống trong không gian lần lượt là:

A . 78% , 20% , 2% B . 78% , 21% , 1%


C . 50% , 40% , 10% D . 68% , 31% , 1%

 Câu 6 : Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng phân tách là :

A . Nước B . Không khí C . KMnO4 D . CaCO3

II/ TỰ LUẬN : 7đ

7 : các oxit sau thuộc nhiều loại oxit axit xuất xắc oxit bazơ . Gọi tên những oxit đó ? . 1,5đ

Na2O , CaO , CO2 , SO3

8 : Hãy cho biết thêm các phản bội ứng sau thuộc phản ứng nào ? . Vì sao ? 1,5 đ

*

9 : (4đ ).

Đốt cháy 6,2g phot pho trong khí oxi nhận được điphotphopentaoxit ( P2O5 ) .

Xem thêm: Thanh Lý Quạt Hơi Nước Phun Sương, Bền Đẹp, Cũ Mới Giá Rẻ 10/2022

a) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành sau khi đốt cháy .

b) Tính thể tích khí oxi ( đktc) buộc phải dùng .

c) Nếu lấy lượng khí oxi dùng để đốt cháy lượng photpho trên cho phản ứng cùng với khí metan (CH4) thì thể tích khí cacbonđioxit (đktc) thu được là từng nào ?

( phường = 31 O =16 C =12 H = 1 )

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA 8 CHƯƠNG 4 – trung học cơ sở HÒA SƠN

I/ TRẮC NGHIỆM :

Câu123456
 Phương ánABBABC

II/ TỰ LUẬN : 7đ

 Câu Nội dung cần nêu được Điểm

7– Oxit axit : bởi C , S là phi kim

CO2 Cacbon đioxit

SO3 diêm sinh trioxit

– Oxit bazzơ : vì Na , Ca là kim loại

Na2O Natri oxit

CaO canxi oxit

0,75đ

0,75đ

  8 – PT (1) thuộc bội phản ứng phân hủy vày : xuất phát điểm từ 1 chất sinh ra những chất new .

– PT(2) , (3) thuộc phản bội ứng hóa vừa lòng vì tất cả một chất bắt đầu được xuất hiện từ nhì hay những chất ban đầu.

0,75đ

0,75đ

9 – PTPƯ xảy ra : (1)
*

– Theo bài xích ra bao gồm : nP = 6,2 : 31 = 0,2 mol

a) – Theo PT ta bao gồm : nP2O5 = 1/2nP = 0,1 mol

Khối lượng P2O5 mP2O5 = n . M = 0,1 . 142 = 14,2g

b) Thể tích khí oxi ( đktc) yêu cầu dùng :

V O2 = n02 . 22,4 nhưng nO2 = 5/4 nP = 5/4 . 0,2 = 0,25 mol

Vậy VO2 = 0,25 . 22,4 = 5,6 lit

c) PT xẩy ra : (2)

*

– Theo PT (1) cùng (2) thì :

nC02 = ½ nO2  = ½ . 0.25 = 0,125 mol

Vậy thể tích khí CO2 (đktc) là :

V CO2 = 0,125 . 22,4 = 2,8 lit .

——————–HẾT——————————–

0,5đ