Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 lê hồng phong

      6
Bạn sẽ xem tư liệu "Đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong - Môn: Hóa", để thiết lập tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
de_thi_vao_lop_10_thpt_chuyen_le_hong_phong_mon_hoa.doc

Nội dung text: Đề thi vào lớp 10 thpt chuyên Lê Hồng Phong - Môn: Hóa

Sở giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy Kè THI VÀO LỚP 10 thpt CHUYấN Lấ HỒNG PHONG nam ĐỊNH năm học: 2010 – 2011 Đề đồng ý Môn: chất hóa học (Dành mang lại thí sinh thi vào lớp siêng Hóa) Đề thi gồm có: 02 trang thời hạn làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: trăng tròn tháng 6 năm 2010 Cõu I: (3,0 điểm) 1.

Bạn đang xem: Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 lê hồng phong

Mang đến lần lượt từng chất: Fe, BaO, Al2O3 cùng KOH vào theo lần lượt cỏc dung dịch: NaHSO4, CuSO4. Hóy viết cỏc phương trỡnh phản ứng xảy ra. 2. Một lếu láo hợp bao gồm Al, Fe, Cu và Ag. Bởi phương phỏp hoỏ học hóy tỏch rời hoàn toàn cỏc kim loại thoát ra khỏi hỗn hòa hợp trờn. 3. Cú 5 lọ mất nhón đựng 5 dung dịch: NaOH, KCl, MgCl 2, CuCl2, AlCl3. Hóy phân biệt từng dung dịch trờn nhưng khụng dựng thờm hoỏ chất khỏc. Viết cỏc phương trỡnh bội nghịch ứng xảy ra. Cõu II: (2,0 điểm) 1. Hiđrocacbon X là hóa học khớ (ở ánh nắng mặt trời phũng, 250C). Nhiệt độ phõn hoàn toàn X (trong đk khụng cú oxi) thu được sản phẩm C cùng H 2, vào đú thể tớch khớ H 2 thu được vội đụi thể tớch khớ X (đo sinh hoạt cựng điều kiện). Xỏc định cỏc cụng thức phõn tử thỏa món X. 2. Ba chất cơ học mạch hở A, B, C cú cụng thức phõn tử tương ứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. Chỳng cú hầu như tớnh hóa học sau: - Chỉ A và B tỏc dụng với mãng cầu giải phúng khớ H2. - Chỉ B với C tỏc dụng được với dung dịch NaOH. - A tỏc dụng cùng với B (trong điều kiện xỳc tỏc, ánh nắng mặt trời thớch hợp) thu được sản phẩm là chất C. Hóy cho thấy thêm cụng thức cấu trúc của A, B, C. Viết cỏc phương trỡnh phản nghịch ứng xảy ra. 3. Metan bị lẫn một ớt tạp hóa học là co 2, C2H4, C2H2. Trỡnh bày phương phỏp hoỏ học tập để các loại hết tạp hóa học khỏi metan. Cõu III: (3,0 điểm) 1. Hũa tan trọn vẹn 0,297 gam các thành phần hỗn hợp Natri cùng một sắt kẽm kim loại thuộc nhúm IIA trong bảng tuần trả cỏc nguyờn tố húa học tập vào nước. Ta được hỗn hợp X và 56 ml khớ Y (đktc). Xỏc định sắt kẽm kim loại thuộc nhúm IIA và trọng lượng của mỗi kim loại trong lếu hợp. 2. Các thành phần hỗn hợp X bao gồm ba kim loại Al, Fe, Cu. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X vào hỗn hợp CuSO4 (dư) sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 35,2 gam kim loại. Giả dụ cũng hũa tung m gam tất cả hổn hợp X vào 500 ml dung dịchHCl 2M đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 8,96 lớt khớ H2 (đktc), dung dịch Y cùng a gam chất rắn. A. Viết cỏc phương trỡnh bội nghịch ứng xẩy ra và tỡm giỏ trị của a. B. Mang lại từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch Y với khuấy phần đông đến lúc thấy ban đầu xuất hiện tại kết tủa thỡ dựng không còn V1 lớt hỗn hợp NaOH 2M, liên tục cho tiếp hỗn hợp NaOH vào đến khi lượng kết tủa khụng cú sự đổi khác nữa thỡ lượng hỗn hợp NaOH 2M kia dựng hết 600 ml. Tỡm cỏc giỏ trị m cùng V1. Cõu IV: (2,0 điểm) 1. Từ bỏ tinh bột, cỏc húa hóa học vụ cơ với điều kiện quan trọng khỏc cú đủ. Viết phương trỡnh húa học điều chế Etyl axetat ( ghi rừ đk nếu cú). 2. Cú a gam hỗn hợp X tất cả một axit no đơn chức A và một este B. B tạo thành bởi một axit no đơn chức A 1 cùng một rượu no đối chọi chức C (A 1 là đồng đẳng tiếp nối của A).

Xem thêm: Cách Làm Sữa Hạt Sen Đậu Xanh Thơm Ngon, Bổ Dưỡng, Cách Làm Sữa Hạt Sen Đậu Xanh Thơm Ngon, Béo Ngậy

Cho a gam tất cả hổn hợp X tỏc dụng với lượng đủ NaHCO 3, thu được 1,92 gam muối. Nếu đến a gam hỗn hợp X tỏc dụng cùng với một lượng đủ NaOH đun núng thu được 4,38 gam các thành phần hỗn hợp hai muối hạt của 2 axit A, A 1 với 1,38 gam rượu C, tỷ khối khá của C đối với hiđro là 23. Đốt chỏy trọn vẹn 4,38 gam hỗn hợp hai muối bột của A, A 1 bởi một lượng oxi dư thỡ thu được na 2CO3, hơi nước cùng 2,128 lit teo 2 (đktc). đưa thiết bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. A. Tỡm cụng thức phõn tử, cụng thức cấu tạo của A, A1, C, B. B. Tớnh a. Hết mang lại biết: H = 1, C = 12, O = 16, S = 32, mãng cầu = 23, fe = 56; Cu = 64; Ca = 40; N = 14; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Sr = 87,6; ba = 137 ( Giám thị không phân tích và lý giải gì thêm, thí sinh ko được thực hiện Bảng tuần hoàn )Họ cùng tên thí sinh: Chữ ký của giám thị 1: Số báo danh : Chữ ký của giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYấN phái nam ĐỊNH Lấ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI MễN HOÁ HỌC (Hướng dẫn gồm 04 trang) Cõu í NỘI DUNG Điểm I 1 * cùng với NaHSO4 : fe + 2NaHSO4 → FeSO4 + Na2SO4 + H2  1,0 BaO + 2NaHSO4 → BaSO4  + Na2SO4 + H2O Al2O3 + 6NaHSO4 → Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3H2O 2KOH + 2NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O * cùng với CuSO4 : sắt + CuSO4→ FeSO4 + Cu BaO + CuSO4 + H2O → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓ Al2O3 + CuSO4 → khụng bội nghịch ứng 2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2↓ 2 Cho các thành phần hỗn hợp tan trong NaOH dư, sắt , Cu với Ag khụng tan: 1,0 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ Thổi CO2 vào dung dịch nước lọc: NaAlO2 + CO2 + 4H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ thanh lọc tỏch kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao: t 0 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O dfnc Điện phõn Al2O3 núng chảy: 2Al2O3  4Al + 3O2↑ Cho hỗn hợp Fe , Cu với Ag khụng tan ngơi nghỉ trờn vào dung dịch HCl dư. Cu với Ag khụng tan. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H2  mang dung dịch thu được mang lại tỏc dụng với NaOH dư, lọc kết tủa nung đến trọng lượng khụng đổi, dẫn luồng khớ co dư đi qua HCl + NaOH → NaCl + H2O FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ t 0 2Fe(OH)2 + 1/2O2  Fe2O3 + 2H2O t 0 Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 hỗn hợp Cu, Ag nung trong oxi mang đến phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp rắn CuO với Ag. Hũa chảy trong dung dịch HCl dư, lọc mang Ag khụng tan, hỗn hợp thu lấy điện phõn đem Cu, hoặc mang lại tỏc dụng với NaOH dư, thanh lọc kết tủa nung đến trọng lượng khụng đổi, dẫn luồng khớ co dư đi qua HCl + NaOH → NaCl + H2O CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓ t 0 Cu(OH)2  CuO + H2O t 0 CuO + CO Cu + CO2 3 - dung dịch cú màu xanh lá cây lam là CuCl2. 1,0 - mang dung dịch CuCl 2 mang đến tỏc dụng với 4 dung dịch cũn lại, hỗn hợp nào chế tác kết tủa xanh lam là NaOH: CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓. - rước dung dịch NaOH, đến tỏc dụng với 3 hỗn hợp cũn lại: + hỗn hợp nào khụng cú kết tủa là KCl + hỗn hợp nào cú kết tủa white là MgCl2 MgCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Mg(OH)2↓. + dung dịch nào cú kết tủa trắng, kết tủa chảy trong kiềm dư là AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2OII 1 gọi cụng thức phõn tử của X : CxHy ( x ≤ 4) 0,5 t 0 CxHy  xC + y/2 H2 Theo bài xích ra ta cú y/2 = 2 y= 4. Vậy X cú dạng CxH4. Cỏc cụng thức phõn tử thỏa món đk X là: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. 2 A, B, C cú cụng thức phõn tử khớp ứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. 1,0 - A tỏc dụng với mãng cầu giải phúng khớ H2. Vậy A là rượu, Cụng thức kết cấu của A là: CH2=CH-CH2-OH. - B tỏc dụng với na giải phúng khớ H2, B tỏc dụng được với hỗn hợp NaOH. Vậy B là axit cú cụng thức cấu trúc là: : CH2=CH-COOH - C tỏc dụng được với hỗn hợp NaOH, khụng tỏc dụng cùng với Na với là sản phẩm phản ứng thân A và B. Vậy C là este cú cụng thức cấu tạo là: CH2=CH-COOCH2-CH=CH2 Cỏc phương trỡnh phản nghịch ứng xẩy ra là: CH2=CH-CH2-OH + na → CH2=CH-CH2-ONa + 1/2H2  CH2=CH-COOH + mãng cầu → CH2=CH-COONa + 1/2H2  CH2=CH-COOH + NaOH → CH2=CH-COONa + H2O CH2=CH-COOCH2-CH=CH2 + NaOH→CH2=CH-COONa + CH2=CH-CH2-OH xt,t0 CH2=CH-COOH + CH2=CH-CH2-OH  CH2=CH-COOCH2-CH=CH2+ H2O 3 Cho hỗn hợp khớ lần lượt trải qua bỡnh nước Brụm dư, lỳc đú các loại hết C 2H4, C2H2 nhờ vào 0,5 bội nghịch ứng: C2H4 + Br2 C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 Sau đú mang lại khớ cũn lại qua bỡnh đựng dung dịch kiềm dư (NaOH, Ca(OH) 2, v.v), lỳc đú CO2 bị kêt nạp hết vị phản ứng: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O Khớ cũn lại là CH4 nguyờn chất.III 1 Đặt cam kết hiệu cùng nguyờn tử khối kim loại nhúm II A chưa chắc chắn là M cùng a, b lần lượt là số mol Na cùng M trong láo lếu hợp. Cỏc phương trỡnh bội phản ứng: 1 mãng cầu H O NaOH H  (1) 2 2 2 a(mol) 0,5a(mol) M 2H2O M (OH )2 H2  (2) b(mol) b(mol) Theo bài xích cho ta cú hệ phương trỡnh toỏn học: m m m 23a M b 0,297 I hh mãng cầu M 56 0,5 n 0,5a b 0,0025mol II H 2 22400 trường đoản cú (II) a 0,005 2b nuốm vào (I) rồi rỳt gọn gàng ta được: 0,182 b(M 46) 0,182 hay b (III) M 46 Điều kiện: 0 b 0,0025 cùng M 46 ở trong nhúm II A M 87,6 137 b 0,0044 0,002 sai (Ba) Vậy M là bari (Ba). Vỡ lẽ b 0,002 mBa 0,002.137 0,274g am cùng m mãng cầu = 0,297 – 0,274 = 0,023 gam 0,52 a. Đặt x, y là số mol Al cùng Fe trong các thành phần hỗn hợp X: PTHH : 2Al + 3 CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3 Cu (1) x 3x/2 (mol) fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2) y y (mol) Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2 (3) x 3x x 3x/2 (mol) 0,5 fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (4) y 2y y y (mol) Biện luận : Ta nhận thấy số mol của HCl lúc đầu là 1mol, lượng khớ H 2 thu được là 0,4 mol. Vậy HCl dư, Al, fe hũa tan không còn trong hỗn hợp HCl. Tự (3) và (4) ta cú : 3x/2 + y = n = 0,4 mol (*) H2 tự (1) cùng (2) ta cú : 3x/2 + y = nCu = 0,4 mol suy ra cân nặng của Cu trong láo lếu 0,5 thích hợp X ban đầu : a = 35,2 – 64. 0,4 = 9,6 gam b. Từ kết quả cõu a. Trong hỗn hợp Y cất 0,2 mol HCl dư, x mol AlCl 3, y mol FeCl2. Khi mang đến từ từ hỗn hợp NaOH vào dung dịch Y. Ban đầu xảy ra làm phản ứng trung hũa HCl + NaOH → NaCl + H O (5) 2 0,25 0,2mol 0,2mol khi phản ứng (5) kết thỳc, kết tủa bước đầu xuất hiện. Lượng NaOH kia dựng trong 0,2 bội nghịch ứng (5) là: 0,2 mol. Suy ra V1 = = 0,1 lớt. 2 AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓ (6) x 3x x mol 0,25 FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ (7) y 2y y mol Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (8) x x mol sau khi kết thỳc cỏc phản nghịch ứng (6), (7), (8) lượng kết tủa khụng cú sự thay đổi nữa. Số mol NaOH đó tiến hành ở cỏc bội nghịch ứng (5), (6), (7), (8) là: 0,2 + 3x + 2y + x = 1,2 mol 4x + 2y = 1 mol 2x + y = 0,5 ( ) từ bỏ (*), ( ) ta cú: x = 0,2 mol, y = 0,1 mol. Trọng lượng của hỗn hợp X lúc đầu là: m = 0,2. 27 + 0,1. 56 + 9,6 = 20,6 gam. 0,5 IV 1 Phương trỡnh phản nghịch ứng xảy ra là: H , t0 (C6H10O5)n + nH2O  n C6H12O6 men C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 men 0,5 C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O xt,t0 CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O2. Đặt A là RCOOH (x mol), A1 : R COOH , C : R1OH Este B : R COOR1 (y mol) X NaHCO3 : * RCOOH NaHCO3 RCOONa CO2  H2O x x (R+67)x = 1,92 (1) * X NaOH : 0,25 RCOOH NaOH RCOONa H2O x x R COOR1 NaOH R COONa R1OH y y y *Ta cú: (R 67)x +(R 67)y 4,38 (R 67)y 2,46 (2)  1,92 * M 23.2 46(C H OH ) y 0,03 R1OH 2 5 từ (2) ta được: (R 67)0,03 2,46 R 15(CH ) 3 0,25 * lúc nung hỗn hợp 2 muối: 4n m 1 0 2C H COONa ( )O t Na co (2n 1)CO mH O n m 2 2 2 3 2 2 (2n 1)x x(mol) mol 2 t0 2CH3COONa 4O2  Na2CO3 3CO2  3H2O 0,03mol 0,015mol Ta cú: (2n 1)x 2,128 0,045 2 22,4 Hay: 0,5 0,1 (2n 1)x 0,1 x (3) 2n 1 tự (1) với (3): (R 67)0,1 1,92 R 38,4n 47,8 (4) 2n 1 tự (4): n = 0 (HCOOH) R