Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2011

      18

Câu 1: Cho hàm số y = - x3 + 2x2 – 3x + 1. 1)Khảo giáp sự thay đổi thiên với vẽ trang bị thị (C ) của hàm số đang cho. 2)Viết phương trình tiếp tuyến đường của trang bị thị (C ) trên giao điểm của (C ) cùng với trục tung.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2011


Câu 2: Giải bất phương trình 4x – 3.

*
*
> 0.


Câu 3: Tính tích phân I =

*
*
dx.


Câu 4: Cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SA vuông góc với khía cạnh phẳng (ABC) , góc giữa hai phương diện phẳng (SBC) cùng (ABC) bằng 300. Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích của khối chóp S.ABM theo a.


Câu 5: Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang đến đường thẳng d : x + y + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A(2; - 4) và chế tác với mặt đường thẳng d một góc bằng 450.

Xem thêm:


Câu 6: Trong không gian với hệ tạo độ Oxyz, cho hai điểm A(- 1; 2; 3), B(1; 0; - 5) và mặt phẳng (P): 2x + y – 3z – 4 = 0. Search tọa độ điểm M nằm trong (P) làm sao để cho ba điểm A, B, M trực tiếp hàng.


Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn (1+ 2i)2z + 

*
= 4i – 20. Tính môđun của z.


Câu 8: Trong phương diện phẳng cùng với hệ tạo độ Oxy, đến tam giác ABC bao gồm phương trình các cạnh là AB: x + 3y – 7 = 0, BC: 4x + 5y – 7 = 0 , CA: 3x + 2y – 7 = 0. Viết phương trình con đường cao hạ từ bỏ đỉnh A của tam giác ABC.

 


Câu 9: Trong không khí với hệ tạo ra độ Oxyz, đến đường trực tiếp d:

*
=
*
=
*
. Viết phương trình mặt cầu bao gồm tâm I(1; 2; - 3) và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B làm thế nào để cho AB = √26.


Câu 10: Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu z2 – 2(1 + i)z + 2i = 0. Search phần thực và phần ảo của

*
.


*
Do nhị Dang
1
*
vị Hai Dang
9 9 100% 2.88
2 Chỉn Mìn Sướng 8 9 89% 21.72
3 Tien Dinh Duc Dinh 5 6 83% 50.3
4 Lam Lam 6 9 67% 71
5 Phan Mai Linh 4 9 44% 113.23
6 phamtan 2 4 50% 26.15
7
*
hoang nhu y
1 1 100% 5.2
8 Vũ Ngọc Anh 1 2 50% 9.2
9 Anh hồng 3 10 30% 2.03
10 Khang Nguyen 8 10 80% 25.23
11 Mai hồng bảo quyên 4 10 40% 0.68
12 Mot Thoi DE Nho 0 1 0% 0.25
13
*
Đắc vai trung phong - cung ứng chung
0 1 0% 0.2
14 Se Se 2 8 25% 0.25