Kiểm tra 15 phút tiếng anh 10 unit 1

      21
Bạn đang xem tư liệu "Kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh Lớp 10 - Unit 1", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

Tài liệu lắp kèm:

*
kiem_tra_15_phut_mon_tieng_anh_lop_10_unit_1.docx

Nội dung text: bình chọn 15 phút môn giờ đồng hồ Anh Lớp 10 - Unit 1

KIỂM TRA 15’ - UNIT 1 (2 chạy thử – CÓ KEY) demo 1 I.

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút tiếng anh 10 unit 1

Choose the best answer. 1. You need some help, I’ll come over this afternoon. A. Unless B. While C. Since D. Although 2. I felt he was wrong, I decided lớn trust him. A. By the time B. Although C. As D. When 3. You get this letter, I will have left for New York. A. By the time B. While C. Even though D. Though 4. Anna went to lớn Hue thành phố she could take some beautiful photos. A. When B. Although C. While D. So that 5. He isn’t available, we’ll look for another consultant. A. Unless B. In the case that C. While D. When 6. My mom didn’t recognize her brother he took off his glasses. A. So that B. Because of C. Until D. As if 7. “Have you emailed John?” - “Yes, I had done it I came here”. A. Before B. After C. As soon as D. Since 8. It was sunny, it was quite a cold day. A. Although B. Even though C. Because D. A or B 9. I couldn’t sleep at all they were making a lot of noise. A. But B. Because C. Still D. Until 10. She drank coffee to lớn keep herself warm she dislikes it. A. Although B. Because C. Because of D. Despite II. Join each pair of sentences using the words in brackets. 1. I’ll send you the brochure. You can decide which tour to take (so that) 2. It might rain. Take an umbrella with you. (in case) 3. Huy didn’t notice the sign. It was right in front of him.

Xem thêm: Mùa Hè Ăn Gì Ngon? 101 Món Ăn Mát Mùa Hè 101 Món Ăn Ngon Cho Mùa Hè Thêm Mát Mẻ

(even though) 4. He’s learning to lớn run the family workshop. His father is too old. (because) 5. They were reading. Their mother was watching TV. (while) test 2 I. Underline the correct adverb or preposition. 1. Jim seems not lớn get (on/ off/ in) well with his classmate. 2. Bởi you think James will find (out/ up/ on) the truth? 3. Someday the world will run (out/ up/ on) of natural resources 4. Please turn (on/ off/ up) the light when you leave the room. 5. Please fill (in/ up/ off) the form & post it as soon as possible. 6. The flight was cancelled (in/ on/ off) due lớn the storm. 7. After graduation she phối (up/ off/ for) a fashion business in a quite suburb of London. 18. Unexpectedly he turned (up/ down/ off) with a bunch of flowers for Jane and then left. II. There is at least one mistake in each sentence. Suggest appropriate corrections. 1. We have already worked up a new way of doing it. 2. Jim wants lớn be a successful writer when he grows out. 3. I cant keep up lớn all the changes in technology nowadays. 4. The nearby shop will be closed up next month. 5. The team scored another goal và made sure about the championship Soạn bài bác tập và bài kiểm tra chỉ vào một nốt nhạc! có không ít tài liệu, đề thi và sách tiếng Anh trung học phổ thông và trung học cơ sở file word gồm key – giá chỉ rẻ, vừa đủ LIÊN HỆ ZALO O982.352.156 combo bộ giáo án WORD 3 khối 10, 11, 12 chương trình mới chỉ 150k (mua lẻ 70k/1 khối) bộ combo GIÁO ÁN power POINT KHỐI 10, 11, 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CHỈ 500K (mua lẻ 200k/khối) giúp tiết kiệm thời gian công sức soạn giảng full bộ sách BT lớp 10 mới (250K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT giờ đồng hồ Anh 10 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT kỹ năng và kiến thức trọng vai trung phong 10 của Nguyễn Thị bỏ ra 3 BT giờ Anh 10 của giữ Hoằng Trí 4 BT giờ đồng hồ Anh 10 của Đại Lợi 5 BT tiếng Anh 10 của Bùi Văn Vinh 6 Luyện sâu xa NP cùng BTTA 10 – Dương hương thơm 7 BT Trắc nghiệm TA 10 – Nguyễn Thị bỏ ra 8 BT TA 10 cơ bản và nâng cao – Nguyễn Ngọc Châu 9 BT TA 10 – nai lưng Ái Thanh 10 Luyện giải bộ đề khám nghiệm định kì TA 10 11 Giáo án TA 10 full bộ lớp 11 bắt đầu (250K) rất có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 Luyện sâu xa NP cùng BTTA 11 – Dương hương thơm 2 Giáo án TA 11 (sưu tầm) 3 BT trung tâm TA 11 4 BT Trắc nghiệm TA 11 _ Hoàng Thị Xuân Hoa 5 BT TA 11 cơ bạn dạng và nâng cao – Nguyễn Ngọc Châu 6 BTTA 11 – giữ Hoằng Trí 27 BT TA 11 – è Ái Thanh 8 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị chi 9 tự vựng TA 11 – Lê Công Đức 10 100 đề đánh giá TA 11 – Nguyễn Thanh Hoàng 11 BT giờ Anh 11 của Bùi Văn Vinh 12 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 13 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi full bộ lớp 12 bắt đầu (250K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT giờ đồng hồ Anh 12 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT TA 12 cơ phiên bản và nâng cao 3 BT giờ đồng hồ Anh 12 của lưu Hoằng Trí 4 BT tiếng Anh 12 của Bùi Văn Vinh 5 tự vựng 12 của Lê Công Đức 6 BT bám đít theo SGK 7 Luyện sâu sát NP và BTTA 12 – Dương mùi hương 8 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 9 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi 10 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị bỏ ra 11 Giáo án TA 12 cỗ 3 sách BT của Hoàng Thị Xuân Hoa giành riêng cho lớp 10, 11, 12 new (100k) cỗ 3 sách bài xích tập của Bùi Văn Vinh dành riêng cho lớp 10, 11, 12 mới (100K) cỗ tài liệu ôn thi trung học phổ thông (150K) 1 15 chuyên đề ôn thpt (sưu tầm) 2 Ngữ pháp ôn tập trung học phổ thông (sưu tầm) 3 lý giải ngữ pháp (Mai Lan Hương) 4 đột phá điểm thi THPTQG ( Vũ Thị Mai Phương) 5 từ bỏ học bứt phá ngữ pháp giờ đồng hồ Anh (Dương Hương) 6 Công phá đề thi THPTQG (love book) bộ combo lớp 9 (mới cùng cũ) (200k) rất có thể mua lẻ (50K/1 quyển) ĐỊNH Ghi STT TÊN TÀI LIỆU DẠNG chú 1 Giáo án giờ anh 9 WORD 2 từ vựng giờ đồng hồ anh 9 trọng tâm - st PDF 3 bài xích tập giờ anh 9 theo từng bài (tự biên soạn + sưu tầm) WORD 4 bài tập bổ trợ và cải thiện Tiếng anh 9 WORD + 3PDF WORD + 5 bài bác tập giờ anh 9 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + 6 bài bác tập tiếng anh 9 - lưu lại Hoằng Trí PDF 7 bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 9 theo siêng đề PDF 8 cỗ đề kiểm soát Tiếng anh 9 - Tập 1&2 PDF Kèm 9 Em học xuất sắc Tiếng anh 9 - The Langmaster - Tập 1&2 PDF CD 10 chinh phục ngữ pháp và bài xích tập tiếng anh 9 - tập 1 PDF 11 bài tập vào cuối tuần Tiếng anh 9 - tập 1 - Đại Lợi PDF 12 bài tập tiếng anh 9 - tập 1 - Mai Lan hương thơm (Chương trình mới) PDF Diễn giải Ngữ pháp với ôn luyện trọng tâm kiến thức và kỹ năng theo chăm đề 13 giờ Anh 9 PDF 14 những đề luyện thi giờ anh nâng cấp Tiếng anh 9 PDF 15 Tài liệu kiến thức Tiếng Anh 9 - Hoàng Minh PDF 16 tu dưỡng Học sinh giỏi theo chăm đề giờ anh lớp 9 PDF WORD + 17 Luyện nâng cao ngữ pháp và bài xích tập tiếng anh 9 PDF WORD + 18 chuyên đề tu dưỡng Học sinh tốt Tiếng anh 9 PDF Kèm 19 Luyện nghe giờ đồng hồ anh thcs và thpt - CD - KEY Tập 1&2 WORD CD cỗ 4 sách BT của giữ Hoằng Trí giành cho lớp 6,7,8,9 bắt đầu (100k) cuốn sách ôn thi vào 10 (150k) full bộ ôn vào 10 - 200k 1 Công phá 8+ của Bùi Văn Vinh 2 Ôn thi vào 10 của Nguyễn Thị chi 3 25 đề thi vào 10 (sưu tầm) 4 Ôn thi vào 10 của Bùi Ánh Dương 5 chinh phục đề vào 10 của Dương hương 6 Luyện chuyên sâu Tiếng Anh 9 của Tống Ngọc Huyền 7 tuyển chọn tập đề vào 10 (Đại Lợi - mùi hương Giang) bộ sách BT với tài liệu giành cho lớp 7 mới (200k) hoàn toàn có thể mua lẻ (50K/1 quyển) STT TÊN TÀI LIỆU ĐỊNH DẠNG 1 Giáo án tiếng anh 7 thí điểm WORD 2 Tapescript bài bác nghe giờ anh 7 thử nghiệm PDF 3 từ vựng tiếng anh 7 trung tâm - Hoàng Thạch PDF 44 từ vựng giờ anh 7 - Lê Công Đức PDF TÀI LIỆU + SÁCH BÀI TẬP THAM KHẢO 5 bài xích tập tiếng anh 7 theo unit (tự soạn) WORD 6 bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7 - Bùi Văn Vinh WORD+PDF 7 bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7 - giữ Hoằng Trí WORD+PDF 8 bài xích tập tiếng Anh 7 - Vũ Thị Phượng WORD+PDF 9 bài bác Tập giờ đồng hồ Anh 7-Tập 1 (Mai Lan hương - Hà Thanh Uyên) WORD 10 khuyên bảo ôn tập và khám nghiệm Tiếng Anh 7 - Đại Lợi (2 tập) PDF 11 Luyện sâu xa ngữ pháp và bài bác tập giờ đồng hồ Anh 7 (tự soạn) WORD 12 bài bác tập hỗ trợ và nâng cấp Tiếng anh 7 thử nghiệm - Nguyễn Thị đưa ra PDF 13 tu dưỡng học sinh tốt Tiếng anh 7 theo siêng đề - Đại Lợi PDF 14 Luyện nghe nói gọi viết tiếng anh 7 thí điểm - Đại Lợi - tập 2 PDF 15 bài tập các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh WORD ĐỀ THI - KIỂM TRA 16 cỗ đề khám nghiệm tiếng anh 7 thử nghiệm - Đại Lợi và Hương Giang (2 tập) PDF 17 bộ đề thi- khám nghiệm Tiếng Anh (st: 12 đề 1 tiết, 4 đề HKI, 2 đề HKII) WORD 18 tuyển chọn tập đề thi HSG giờ anh 7 (6 đề) WORD 19 cỗ 1000 câu ôn thi HSG siêng đề Viết lại câu WORD BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚP 6 MỚI - CHỈ 200K (có thể tải lẻ 50K/1 quyển) Giáo án giờ đồng hồ anh 6 WORD Full tự vựng tiếng anh 6 trọng tâm - st PDF Full bài bác tập giờ đồng hồ anh 6 theo từng bài - Kim hiền lành WORD Full WORD + Sách Big 4 - Tự kiểm tra 4 khả năng lớp 6 PDF gồm Full Sách luyện nghe nói hiểu viết giờ đồng hồ anh 6 PDF có Full 121 bài bác tập giờ đồng hồ anh 6 thử nghiệm PDF Full bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 6 thí điểm PDF Full WORD + bài tập giờ đồng hồ anh 6 - Bùi Văn Vinh PDF Full WORD + bài xích tập giờ anh 6 - giữ Hoằng Trí PDF Full tu dưỡng học sinh tốt Tiếng anh 6 theo siêng đề PDF Full Em học tốt Tiếng anh 6 PDF bao gồm tập 1 & 2 WORD + Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài xích tập giờ đồng hồ anh 6 PDF tập 1 & 2 WORD + bài tập tiếng anh 6 - Vũ Thị Phượng (có đáp án) PDF Full từ vựng tiếng anh 6 - Lê Công Đức PDF Full 5Bài tập giờ anh 6 - Mai Lan hương thơm - Hà Thanh Uyên (Có WORD + đáp án) PDF tập 1 & 2 tất cả Luyện nghe tiếng anh trung học cơ sở và trung học phổ thông - CD - KEY WORD CD Tập 1, 2 bộ đề tu dưỡng HS tốt Tiếng anh trọn vẹn Lớp 6 - Linh WORD + 25 đề + Đan PDF Keys LISTENING ACTIVITIES tiếng Anh 6 - Tập 1 - With CD - có LÊ ĐỨC PDF Đẹp CD Tập 1 BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚP 8 MỚI - CHỈ 200K (có thể tải lẻ 50K/1 quyển) Giáo án giờ đồng hồ anh 8 WORD gồm Tapescript bài xích nghe tiếng anh 8 PDF CD tự vựng tiếng anh 8 trung tâm - st PDF bài bác tập giờ anh 8 theo từng bài bác WORD bài tập hỗ trợ và nâng cao Tiếng anh 8 PDF WORD + bài xích tập tiếng anh 8 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + bài tập giờ đồng hồ anh 8 - lưu lại Hoằng Trí PDF bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 8 theo chuyên đề PDF cỗ đề đánh giá Tiếng anh 8 PDF hướng dẫn ôn tập cùng kiểm tra review Tiếng anh 8 PDF tất cả Em học tốt Tiếng anh 8 - The Langmaster PDF CD bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 PDF Luyện nâng cao ngữ pháp và bài tập tiếng anh 8 WORD bài bác tập tiếng anh 8 - Đại Lợi - bao gồm đáp án WORD trường đoản cú vựng tiếng anh 8 - Lê Công Đức PDF bài xích Tập tiếng Anh 8 - Tập 1 (Mai Lan mùi hương - Hà Thanh Uyên) - gồm đáp án WORD gồm Bộ đề đánh giá HK1 giờ đồng hồ anh 8 - WORD - CD WORD CD KEY demo 1 I. 1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. B 10. A II. 1. I’ll send you the brochure so that you can decide which tour lớn take. 2. Take an umbrella in case it rains. 63. Huy didn’t notice the sign, even though it was right in front of him. 4. He’s learning to lớn run the family workshop because his father is too old. 5. They were reading while their mother was watching TV. Test 2 I. 1. On 2. Out 3. Out 4. Off 5. In 6. Off 7. Up 8. Up II. 1. Worked up  worked out 2. Grows out  grows up 3. Keep up khổng lồ  keep up with 4. Closed up  closed down 5. Made sure about  made sure of 7