Máy kéo thép thí nghiệm

      23

Thí nghiệm kéo thépkiểm tra chất lượng độ bền thép bằng phương thức kéo

(dùng thứ kéo nén vạn năng)

PHẦN 3: thử nghiệm kéo thép - sử dụng cách thức kéo theo ISO

Xem phần 1:Thí nghiệm kéo thép - các thuật ngữ chuyên ngành về tên gọi trong thí nghiệm.

Bạn đang xem: Máy kéo thép thí nghiệm

Xem phần 2:Thí nghiệm kéo thép - Các một số loại mẫu demo và sẵn sàng mẫu.

*

Thí nghiệm kéo thép - cầm tắt quá trình thí nghiệm kéo thép:

Thí nghiệm kéo thép là một cách thức thử nghiệm cơ bản để xác định giới hạn chảy, thời gian chịu đựng kéo và độ giãn dài, tế bào đun (ứng suất)đàn hồi, ứng suất kéocủathép.Quy trình bình chọn cơ tính của thépthông thường gồm những: mẫu được ổn định và đươc cố định và thắt chặt hai đầu bằng ngàm, kế tiếp đặt thiết lập trọng vào nhị đầu,tăng dần cài đặt và kéo mẫu dọc trụccho đến khi mẫu bị kéo đứt. đánh dấu các tham số tại các điểm biến dị và đánh giá kết quả.

Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng thép ( kiểm tra đặc điểm cơ lý của thép):

Mẫu thử kiểm soát độ bền thép bằng phương pháp kéo:

*

Hình dạng và kích cỡ của mẫu thử dựa vào vào ngoài mặt của sản phẩm kim các loại dùng để mang mẫu. Dùng cho tất cả thí nghiệm thép hình, thép thanh, thép ống, xuất xắc thép dây...Mẫu thử thường xuyên được chế tạo bằng cách gia công cơ mẫu lấy tự sản phẩm, phôi nghiền hoặc đúc. Tuy nhiên hoàn toàn có thể thử cơ mà không cần tối ưu sản phẩm có mặt cắt ngang không thay đổi (thép hình, thanh, dây, v.v…) và mẫu mã đúc (như là hợp kim sắt và kim loại tổng hợp không fe đúc).Mặt cắt theo đường ngang của mẫu thử hoàn toàn có thể là hình tròn, vuông, chữ nhật, hình khuyên răn hoặc trong số trường hợp đặc biệt có những hình dạng khác.Nói chungmẫu thử được chế độ rõ trong từng yêu cầu cụ thể như TCVN 197, ASTM 638, ISO 2566,JIS... .

Đánh giá kết quả thí nghiệm kéothép:

*

Trục tung biểu thị lực kéo (kN), trục hoành biểu thị giá trị độ giãn dài của mẫu thử (mm) ứng với các giá trị lực kéo.

Giới hạn bền củathép là gì?(Độ bền thép):

Là khả năng của kim loại chống lại tác dụng của lực mặt ngoài mà ko bị phá hỏng. Dạng phá hỏng của kim loại thử kéo là bị đứt.Để đánh giá tình trạng chịu lực của vật liệu khác nhau, ta dùng khái niệm ứng suất, ứng suất là tải trọng tác dụng lên một solo vị thể tích của mẫu thử.Công thức:

*

Trong đó:

PB: là lực phệ nhất rất có thể chịu đựng được của thép.

Ao: diện tích s mặt cắt ngangmẫu thử

Độ đàn hồi giỏi modul đàn hồi vật liệu thép:

Là khả năng thay đổi hình dạng dưới tác dụng của lực bên ngoài rồi trở lại như cũ khi bỏ lực tác dụng. Độ dàn hồi có thể xác định bằng lực kéo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mặc Quần Lót Nam Thoải Mái Nhất Dành Cho Phái Mạnh

Độ dẻo vật tư thép:

Là khả năng biến dạng vĩnh cửu của kim loại dưới tác dụng của lực mặt ngoài mà ko bị phá hỏng. Độ dẻo được đánh giá bằng:

Độ thắt tỷ đối:
*

Độ giãn dài của thép khi kéo:

*

trong đó: Ao: diện tích mặt cắt ngang mẫu thử

A1: diện tích mặt cắt ngang mẫu nơi bị kéo đứt

L1: Chiều dài mẫu mã tính đến thời khắc đứt.

Lo: Chiều dài chủng loại ban đầu.

Đoạn OA trên biểu đồ là đoạn thẳng, chứng tỏ độ giãn dài tỷ lệ thuận với lực kéo. Nếu tăng lực tiếp tục thì độ giãn dài và lực kéo ko tỷ lệ thuận nữa mà độ giãn dài tăng nhanh hơn lực kéo, ứng suất tại page authority là giới hạn đài hồi của vật liệu, σđh = PA/A0.

​Tăng lực kéo mẫu thử tiếp tục giãn dài, từ điểm E kim loại có hiện tượng chảy tức là lực kéo không tăng nhưng lại mẫu thử vẫn giãn dài thêm ra. Ứng suất tại điểm đạt giá trị lực Pchlà giới hạn chảy của vật liệu, σch = PE/A0.

Nhưng trong thực tế vì chưng nhiều vật liệu giòn khó xác định được giới hạn chảy yêu cầu người ta qui ước σch = 0,2, tức là ứng suất tại đó lúc bỏ tải trọng có độ biến dạng dư là 0,2% so với chiều dài ban đầu của mẫu.Qua điềm E nếu tiếp tục tăng lực kéo, mẫu thử tiếp tục giãn dài và tại B có hiện tượng thắt nhỏ lại ở điểm giữa của mẫu và đứt hẳn tại C, tại B lực kéo là lớn nhất, vị trí điểm B ứng với giới hạn bền khi kéo của vật liệu PB, có σb = PB/Ao.

​Như vậy, trên biểu đồ kéo ta có thể thấy giá trị giới hạn bền, giới hạn chảy, giới hạn đàn hồi và cũng từ đó xác định được độ dẻo của vật liệu.

Kết quả thí nghiệm kéo thép - gang:

*

( Biểu đồthí nghiệm kéo thép)

Để tấn công giá kết quả thí nghiệm thép thì cần nhờ vào sự thỏa thuận hợp tác về những giá trị giữa 2 bên. Giá trị này sẽ được ghi rõ trên bảng kết quả thí nghiệm.