Mẹ diêu trì kim mẫu là ai

      4

18 mon 7 hàng năm là ngàyThánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô cực Thiên Tôn. VậyDiêu Trì Kim mẫu - Phật chủng loại Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượngDiêu Trì Kim mẫu - Phật mẫu mã Diêu Trì có ý nghĩa sâu sắc gì? KinhDiêu Trì Kim mẫu - Phật mẫu mã Diêu Trì như vậy nào? .... Hãy thuộc tieulongnu.com.vn search hiểu


*

Phật mẫu mã Diêu Trì là ai?

Kim Mẫu: là từ nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật mẫu chưởng quản ngại Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung. Kim Bàn giỏi Kim bể là địa điểm Đức Phật chủng loại chứa những nguyên chất để tạo thành chơn thần đến vạn linh.

Bạn đang xem: Mẹ diêu trì kim mẫu là ai

Kim: - Vàng, vua chủng loại kim. - color vàng. - Quí báu như vàng. - chi phí bạc. Mẫu: Mẹ.

Kim mẫu mã là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại từ Mẫu nơi cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim chủng loại là Đức Phật mẫu chưởng quản lí Kim Bàn vị trí Diêu Trì Cung.

* Phật chủng loại Diêu Trì là Đức Phật mẫu mã ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai thương hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, có nghĩa là ngọc diêu, một thứ kim cương báu ( pierre précieuse ).Chữ Trì tức là ao nước, tuyệt là hồ nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại tức là : Ao xuất xắc hồ nước, vào đó có không ít ngọc quí báu. Đây tức là một cảnh trí, một cung điện, sinh sống trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm ranh giới thân nước An Độ với nước Trung Hoa, call tên núi là Côn Lôn. Ai bao gồm coi truyện thần tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và nhiều vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng có nghĩa là các nhiều loại kim, như bạc, đồng, chì, sắt . . .thuộc về Tây phương. Theo bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy ở ngôi Đoài, cơ mà Đoài là Âm kim.Chữ chủng loại là mẹ, là chủ tể, ở trong về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức gớm nói: "Hữu danh, vạn vật bỏ ra mẫu.", tức là chừng Đạo gồm hình, có tên, Nó là bà mẹ sanh muôn vật.

Người ta thường phát âm chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người lũ bà sanh con, nên người ta gọi Đức Diêu Trì Kim mẫu là Bà Tây vương Mẫu.

Theo sách vở của bạn Trung Hoa, Ngài là một trong vị Thần Tiên trường đoản cú đời xưa, xa xăm. < . . .>

Tây Vương mẫu cũng là một trong những vị ban dung dịch trường sanh. Ngài biến chuyển một vị chủ tể sân vườn đào,. Ơ cõi bên trên trời, và cai quản các vị thần tiên cõi đó, tất cả khác rộng cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sinh sống lâu với hưởng khôn cùng khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Sân vườn Tây Vương chủng loại ở bên trên chót núi Côn Lôn – như tôi sẽ nói sinh hoạt trên. Ngài nghỉ ngơi trong lầu những bằng ngọc, bao gồm 9 từng huyền thất và tầm thường quanh gồm vách thành bằng vàng.

Trong lầu có đơn phòng Tử Túy, mặt trái gồm ao Diêu Trì, mặt mặt có sông Huờn Túy. Bên dưới chơn có 9 từng nhược thủy ( nước yếu ), sóng cao muôn trượng, không có tiên xa ( xe nhờ bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bởi lông chim ) thì quan yếu nào đi đến đó được. < . . . >

***II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "

Tại sao gọi Đức Diêu Trì Kim chủng loại là Vô cực Từ Tôn ?

Có lẽ chư đạo hữu còn lưu giữ nghĩa Tam cực đã bao gồm giải các lần. < . . .>

Tam cực nghĩa là ba ngôi cực cao cả, hotline là :

1. – Vô cực2. – Thái cực3. – Hoàng cực

1)- Vô cực là gì?

Vô rất nghĩa là rất vô, trong đó cực kỳ trống không, chẳng tất cả gì không giống nhau hơn nó nữa, khiến ra các sự trở ngại mang đến Nó, nên được gọi là Khí hồn nhiên. Tuy vậy mà Nó đủ các đức tính tiềm tàng, còn kín đáo đáo, ẩn núp, cũng như con gà còn trong trứng gà, chưa xuất hiện lộ mẫu thiết kế mà ta có thể thấy được. Tương tự như trong một hột tương đương lúa, mặc dù ta không thấy cây lúa, mà trong các số đó có đủ sinh lực để sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức ghê gọi chiếc đó là: "Đạo tự lỗi vô sinh nhứt khí", nghĩa là từ trong Đạo lỗi vô cơ mà sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có cha phương diện giỏi là bố ngôi, mà lại ngôi lắp thêm nhứt hotline là Vô cực.

2)- Thái cực là gì?

Thái cực nghĩa là cực thái tuyệt là rất đại. Từ vào Vô cực là ngôi vật dụng nhứt lại có một điểm khí dương phát sanh. Hễ khí đụng phát sanh có nghĩa là khí dương, thì phần tịnh còn sót lại là khí âm. Cho nên vì thế Kinh Dịch nói : " Thái cực sanh lưỡng nghi" , tức thị Thái cực sanh ra khí âm cùng khí dương. Đạo Đức ghê gọi là một sanh ra hai. Đây là ngôi vật dụng nhì của Nhứt khí, cơ mà ngôi sản phẩm công nghệ nhì hotline là Thái cực.

3)- Hoàng rất là gì?

Hoàng nghĩa là ông vua. Rất là cực cao như nói trên. Cũng call là Nhơn cực hay là mẫu phần tinh thần, phần trung ương linh rất cao, chẳng đề nghị ở trong vua chúa nhưng mà thôi, như bạn xưa đọc , nhưng mà ở trong toàn bộ mỗi bé người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta hoàn toàn có thể gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .

Thái cực (thèse) sanh ra âm dương, mới bao gồm hai bên tương đối (anti thèse), còn Hoàng cực, đây tức là hổn hiệp âm dương (synthèse) , mói bao gồm xuất ra vạn pháp. Nếu không có âm dương tương hiệp, thì làm sao sanh hóa được ! yêu cầu Kinh Đạo Đức nói: "Hai sinh ba", là âm khí và dương khí hiệp sanh ra Hoàng cực.

Vậy thì bố ngôi chỉ tất cả Nhứt khí, nhưng mà mỗi ngôi đều có một vai tuồng riêng rẽ biệt, chẳng giống như nhau mà luôn luôn luôn ngã túc đến nhau. Mặc dù phân ba thời kỳ mang đến dễ hiểu, kỳ thiệt là tía ngôi cùng đồng thời, phân cao hạ.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn có một vai tuồng sệt biệt, ở trong về ngôi Vô cực, đề xuất lấy hiệu là: Vô cực Từ Tôn. Tức thị Ngài thay mặt đại diện cho ngôi thứ nhứt là ngôi Vô cực.

Sao hotline là trường đoản cú Tôn ?

"Từ" là nhân từ, từ bi, gồm lòng yêu mến xót, độ dẫn toàn bộ chúng sanh. Như theo rứa gian, chị em thuơng bé một phương pháp diệu hiền nên được gọi là tự mẫu, tự thân. Trái lại, đối với cha, thì cần sử dụng chữ nghiêm, tức thị nghiêm minh, nên được gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân.

"Tôn" là cao cả, bực khôn xiết mực tôn nghiêm. Hoặc gọi là Thiên tôn, tức là bực cao cả, tôn nghiêm, ỏ trên các từng trời, giỏi là trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN kinh ( chú thích )

Hồi mới tạo Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất rứa trị đời trước nhất, Ngài mới sắp xếp ngôi thứ, bởi lẽ tự nhiên và thoải mái Ngài phong tặng kèm cho chủng loại đây mang lại bậc về tối cao tối đại.

Âm Dương nhị khí đủ rồi bắt đầu kết cấu bên nhau hiệp hôn phối phối. Nhờ gồm mưa thuận gió hòa, hiệp tác bắt đầu hóa sinh rất nhiều loài vạn vật. Ấy vậy ai mới phi vào đường đạo đức nghề nghiệp thì buộc phải trì ghê Địa chủng loại này trước hơn không còn mới nhằm mục tiêu đạo hạnh. Bên trên thì mong xin với Hoàng Thiên hoan hỉ hỉ xả tội lỗi cho toàn bộ chúng sinh. Còn dưới thì khấn nguyện thuộc Địa Hậu vui mắt bảo hộ muôn dân cho đặng thanh nhàn trường cửu.

Kể từ đấy Đất – Trời đã minh bạch rồi, không còn mù mịt bất minh như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương mới khắng khít bên nhau chẳng hề rời rã. Thông đồng khắp cả thuộc Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinh là ba ánh nắng và bao che tất cả Càn Khôn ngoài hành tinh chẳng sót hướng nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là tứ góc chủ yếu trụ. Hiệp cùng với Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông nam giới là tám hướng bao vòng quanh nơi không tính gọi là Trời đó. Còn mẫu đây, Mẫu nỗ lực thủ tw ( trung trung ương ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) gọi rằng đất. Bởi vậy nên Mẫu bao đường cho rất nhiều loài từ hồi đời Tiên Thiên độc nhất vô nhị khí, nói một cách khác là đời cổ xưa dĩ chí đời hậu thiên call là đời hậu lai ác cố kỉnh cầu trọng. Còn phu quân chủng loại vốn thật là một vì Đồng Tử trường thọ bất lão, thần diệu cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn mẫu mã đây thì câm đôi ta kết chúng ta cùng nhau rất yêu cầu hòa nhã, sách gồm chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng là Dương, Khí cũng là Âm, lúc lúc đầu Dương thịnh Âm suy phối hiệp new sinh ra Trời Đất.

Đến chừng tạo Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ Âm lai, Khí Thần giao cảm new hóa hình thành loài người hiền lành chân chính. Chân Khí là chủng loại đây. Mẫu bắt đầu thật là Âm Khí. Còn Chân Thần thì biến trở lại làm chúng sinh của Mẫu. Chân Thần là nhất điểm linh quang đãng ấy là Dương Khí đó. Âm Dương hội hiệp hotline rằng Đấng chế tác Hóa. Tạo nên Hóa ra Thiên Địa trước hết, rồi sau mới hóa ra đời Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Dù vậy chẳng thấy Âm Dương giao phối như phàm phu tục tuy vậy mà tất cả thật vị Thiên Can cùng với Địa đưa ra thường thường luân chuyển sinh sinh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị chén bát là mười, ấy là Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – bỏ ra là Âm – Dương đó. Tử với mẫu chẳng rời nhau thì thọ bầu liền. Bầu nghén cưu mang như vậy cho đến 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét mới đúng quẻ hào đang định, do trong chén bát Quái có phân loại 8 hướng, mỗi một phía chia ra là 8 quẻ, từng quẻ ra là 6 hào, cộng tầm thường lại là 64 quẻ, tẻ ra có tác dụng 384 hào. Đúng giờ đồng tình trúc cơ, thì trong thân của Mẫu xuất hiện ra 6 vị Thánh Đế Minh Quân kể ra bên dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, nhì là Vua Địa Hoàng, cha là Vua Nhân Hoàng, tư là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua mang lại đời Vua Phục Hy thì Ngài đã nắm rõ máy thay đổi ra Trời Đất. Ngài bèn phân định 2 khí Âm Dương cùng họa ra một chiếc Bát quái quỷ Tiên Thiên rõ 8 phía trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đến đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm ra được 5 giống như lúa với 6 trang bị gạo. Đến đời Vua Hiên Viên thì Ngài tìm ra đủ phương pháp để chế tạo ra y phục và các đồ vật dụng cho những người đời cần dùng, chẳng sót món nào.

Con fan mà đặng ăn uống no khoác lành kẻ trường đoản cú 2 đời vương đó. Rồi giữ truyền kiểu mẫu mã lại đến hợp thời tiết cùng hợp phong thổ.

Phật Địa mẫu phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng trong thân chủng loại mà ra. Chư vị người yêu Tát cũng vậy. Chẳng có vị nào lìa xa ngoài thân mẫu mã này được nữa. Nếu như họ thoát ra khỏi thân mẫu mã rồi họ lệ thuộc ở xứ nào đến được bao giờ. Vì bởi khắp thuộc Đông, Tây, Nam, Bắc thì đã có 4 bộ châu bao chùm toàn bộ các xứ rồi. Cùng là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 ngày tiết trở luân phiên cũng vày Mẫu chế tạo ra thành. Nào sông rạch, hồ, biển cả đâu đâu cũng chẳng ra khỏi thân Mẫu. Cùng muôn nước 9 Châu cũng vày nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Trải qua những đời vương Đế đại danh chưa xuất hiện ai ra khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé xíu trong Cung Điện cũng do nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành. Khắp trong thiên hạ bao gồm Mẫu Nhạc là 5 danh sơn thắng cảnh hơn hết. Thuộc là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng vày nơi mẫu mã vun dưỡng trưởng thành. Những sắc nhân dân trăm họ đâu tất cả ai lìa ra khỏi thân chủng loại được. Cùng 5 như là lúa 6 sản phẩm gạo cũng do nơi chủng loại vun dưỡng xuất sắc tươi. 72 cảnh thanh lương địa kia chẳng yêu cầu ở bên cạnh thân chủng loại này được. Cùng muôn loài cầm thú cây cỏ cũng do nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Nhỏ người trần thế mà sinh sống đặng đây thì cũng nhờ siêu thị vật thực của Mẫu bắt đầu sống. Đến chừng bị tiêu diệt rồi cũng đề xuất chôn thây cất xác trở vào bản thân Mẫu. Sách gồm chũ rằng: sinh trên thế, tử hườn trên thổ. Tất cả Châu, Quận, Phủ, thị trấn cũng chẳng bong khỏi thân mẫu mã được. Làm sao am tĩnh, tiệm xá, thư viện, lâu đài cũng nhờ lấy tài liệu với vật chất trong thân thể của chủng loại mới làm nên được vững bền xuất sắc đẹp.

Thánh Thần Tiên hiền khô lớn bé dại cũng nhờ mẫu phong thưởng bày để lớp lang. Còn các chư Phật cơ mà đặng kim thân bất hoại thì cũng nhờ Mẫu chứng nhận công quả cho mới đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là tiến thưởng ròng của chủng loại ban ba hun đúc ra vóc ngọc bản thân vàng của những chư Phật kia. Thiệt là quý báu hơn tất cả chân châu bửu ngọc trong tư phương trời. Thiếu chi người ham mong mỏi vọng tưởng mang lại chừng kết cuộc rồi bao gồm mấy ai được đắc thành nguyện. Còn như thế nào là phần đa vàng thoi bạc đãi nén, cùng các loại kim khí khác cũng vì chưng nơi mẫu mã sản xuất mới có.Vậy chúng nhỏ xét lại này mà coi có còn sót món nào ở không tính thân chủng loại này đặng chăng? những nhà vương vãi hầu tiểu nhược quốc nhờ chủng loại phong tặng kèm tôn kính. Còn trải qua các nhà Đế vương vãi đại cường quốc thì cũng nhờ chủng loại sùng tôn cho new được an hưởng thạnh trị lâu dài. Nước nào cơ mà bị giặc giã hãm hiếp lấn lướt cũng bởi vì nơi mẫu vận chuyển phạt hành bắt đầu có phong cảnh đấu khởi. Vậy nhưng chẳng thấy nước nào biết trọng kính mang đến thân danh của Lão chủng loại ráo trọi.

Lãnh, nhiễu, the, lụa, gai thô, … thứ nào cũng do chủng loại sản xuất. Thuộc là bông, hoa, cây, trái, rau củ cải đủ máy cũng vì nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Những loại chua, ngọt, cay, đắng, bởi vì nơi mẫu sản xuất. Thuộc thuốc uống, lúa ăn trong 4 mùa cũng vì chưng nơi chủng loại vun chăm sóc trưởng thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu bởi nơi mẫu sản xuất. Thuộc là gừng, đường, tiêu, ớt cũng vì nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành.

Khắp vào thiên hạ, bọn ông chí những bọn bà, con nít đều hình thành nhiều bệnh bệnh. Bởi vậy cho nên Mẫu tạo thành sẵn sàng cả muôn trang bị thuốc dự phòng điều trị. Lại cũng đều có hiếm hạng người nam thiếu nữ chẳng ưa cần sử dụng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy nên Mẫu đã chế tạo sẵn nào là dầu, muối, tương, giấm đặng cho chúng nó sử dụng cho vừa miệng. Món như thế nào món ấy cũng bởi nơi mẫu sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng bởi nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành tất cả. Phật Địa chủng loại than rằng: chủng loại đã lao chổ chính giữa tổn ngày tiết với chúng nhỏ đã tận tốt rồi. Công lao tiêu trừ ấy biết lấy bút mực nào mà tả đến hết được. Vì chưng tình bà bầu thương bé nam nữ, dầu khổ lao chũm mấy mẫu cũng chẳng sờn. Sách còn tồn tại chữ: Phụ chủng loại ái tử bỏ ra tâm, vô sơ bất chí, vậy nhưng chúng con nỡ lòng nào quên ngừng ơn sâu nghĩa cả của mẹ cho đành. Vật ăn uống phẩm uống trang sức quý cân đai gì mẫu mã cũng chế tác hóa. Hễ Mẫu sản xuất hóa ra món nào, chủng loại hết lòng vun dưỡng trưởng thành món nấy, còn hoài cho tới ngày chung kết mà thôi. Chủng loại cũng rất có thể chế phát triển thành ra tài lộc đủ thứ cùng đủ kiểu cho cái đó con giao thương chi dụng hằng ngày. Vậy nhưng mà chẳng thấy ai nhằm lòng tưởng niệm mang đến Mẫu một giờ coi thử. Trên đời không có gì sót món như thế nào ở bên cạnh thân Mẫu. Ấy vậy mà loài vạn thứ cũng hườn lại một tay Mẫu chế tạo ra hóa sinh thành toàn bộ không? Nam tế bào nhất thực bụng kính. Nam mô A Di Đà Phật, thật y hệt như lời của mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sinh ra tất cả một đồ vật thô sản cơ mà thôi. Call rằng quả Địa cầu. Rồi chỗ quả địa ước ấy mẫu mã tích trữ chẳng biết từng nào tài liệu với phẩm thực, dành làm cho sáu ngả luân hồi nên dùng chẳng giỏi gì hết được.

Trên đời này chỉ bao gồm mình Trời là lớn hơn hết nhưng mà thôi chứ tất cả ai nào nghe biết Mẫu. Chớ như Địa mẫu mã này sánh cùng Hoàng Thiên cơ cũng đồng một bực kia mà. Lúc nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ Thủy, thì dưới khu đất bèn hóa sinh ra các loại ngũ cốc đầy đồng tủ ruộng. Tuy là hạt mưa và lắng đọng trong sạch mát kia rớt xuống khu đất đượm nhuần đuối mẻ, vậy nhưng ai gồm biết đặng cội hạt mưa ấy bởi ở đâu mà ra chăng? Cũng bởi vì hút nước sinh hoạt trong cốt tủy tinh vị của chủng loại đem lên không trung có tác dụng mây, rồi mây ấy bèn đông đặc lại thành giá, giá ấy gặp gỡ một luồng điển quang quẻ chiếu diệu vào, liền tan ra rơi xuống đất, bởi vậy mưa đó. Rồng, quay tàng hình ẩn dạng dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa thoát khỏi thân chủng loại được. Bởi vậy cho nên bão tố gió mây gì cũng do khu vực Mẫu vận chuyển thực hành thực tế tất cả. Nếu mẫu mã chẳng điều khiển rồng làm gió có tác dụng mây, thì bao giờ ai có thấy dragon tự chăm làm mưa xuống xứ như thế nào đặng. Xứ nào cơ mà chẳng bao gồm Rồng, cù tàng hình ẩn dạng nghỉ ngơi dưới, hễ nghe lệnh mẫu mã hô phong hoán vũ mê say lịch lôi đình khu vực nào, thì Rồng địa điểm đó hiển thị làm gió làm mưa liền.

Nhắc tới đề cập lui nhưng nghe, chớ việc nào cũng do chủng loại vận trù quyết sách cả thay. Vậy mà fan đời gồm mấy ai để chổ chính giữa xét đến. Mẫu rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng từng nào thì để chủng loại chịu. Còn mặc xuất sắc ăn ngon thì chúng nhỏ toại tận hưởng vui cười. Phật mẫu mã phát lạc rằng: tự xưa tới nay, Mẫu chẳng phải nhắm mắt. Hễ chủng loại nhắm đôi mắt lại rồi, ắt tất cả tai to nạn to sắp xảy mang lại cho tất cả chúng sinh liền, chẳng đợi tới giờ nhắm mắt có tác dụng cho. Nếu mẫu mã xoay sống lưng sấp khía cạnh trong chừng một giờ, thì nhỏ cá nghêu to mập trở mình lăn qua một cái nó vẫn xủ tiêu không bẩn bách. Trời thì chảy Đất thì rã. Trời Đất đâu gồm thấy nữa. Trên đời này sẽ do vậy một tràng ko thì trống trơn tru trống lỏng rồi đó. Chừng đó những chư Phật Như Lai cũng phải tiềm ẩn ngoài Càn Khôn. Còn chư vị người yêu Tát thì đang đào tẩu biệt hình dạng. Nào Vua, Chúa, Quan, Dân đằng có khả năng sẽ bị diệt xua tan rụi hết. Trời Đất Thánh Thần có khả năng sẽ bị tiêu tan tan rọt, tương tự như bị thiêu trong lò bát quái cơ vậy. Sẽ không còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng nhận thấy hướng nào cho đặng. Đến chừng đó, muôn chủng loài vật đang tan nát trở nên ra như tro vết mờ do bụi kia vậy.

Phật Địa chủng loại ngự bên trên cõi thượng tầng về tối cao huyền hóa và bảo dưỡng nhân sinh, trải hết dạ lành vô cùng quảng đại bởi thế đó.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU

Quyền làm MẸ Vạn linh:

Đức Phật mẫu mã là bà MẸ linh nghiệm của toàn cả Vạn linh, nhưng mà Vạn linh thì bao gồm đủ chén Hồn (tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú nỗ lực hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn.

Nhưng vì sao quyền hành của Đức Phật chủng loại lại bé dại hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật tuyệt Đức Di-Lạc vương Phật?

Đức Hộ Pháp thuyết đạo tuyến đường TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung láo lếu Nguơn Thượng Thiên , là khu vực Đức Di-Lạc vẫn thâu pháp, đã định vị nơi ấy. Xấu đạo tất cả tả mà trong thâm tâm còn mờ hồ, lưỡng lự tại sao, bởi lẽ gì, Đức Phật mẫu là MẸ mà bắt buộc chịu bên dưới quyền con là Đức Di-Lạc, trong bụng coi khá bất mãn.

Liền khi ấy, bần đạo ngó thấy cái tướng hình của Đức Phật chủng loại đứng đằng trước, còn Đức Di-Lạc ở phía sau lưng, quì xuống, đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho bựa đạo hiểu, dầu cho những người con ấy bạo phổi mẽ, quyền hành nắm nào, nhưng quyền MẸ vẫn luôn là quyền MẸ, không vắt gì qua được. Ngài chỉ theo đúng mạng lịnh của Đức Phật mẫu đặng trị ráng mà thôi."

Cũng trong con đường TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại cơ hội Ngài vào Diêu Trì Cung bái loài kiến Đức Phật Mẫu, thấy mẫu huyền năng vô hạn của Đức Phật Mẫu:

Bần đạo cùng chúng ta kỳ trước đang ghé nơi sinh sản Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật mẫu là Diêu Trì Cung.

Bần đạo tất cả nói một điều làm cho cho chúng ta nên cân nhắc nhiều là: bí ẩn vô biên của Phật Mẫu.

Xem thêm: 12 Cục Xà Phòng Tắm Trắng Thái Lan Bumebime Mask Natural Soap

"Bần đạo nói qua quýt huyền năng thế nào, mà khi chúng ta vào loài kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó xung quanh Ngài, ta thấy mặt mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Xấu đạo tưởng ngó thấy chị em sanh bần đạo, tưởng cả thảy cũng những ngó thấy người mẹ của họ vậy.

Nếu đem theo dòng trí học tập tưởng tượng đắn đo con đôi mắt thiêng liêng bao gồm chiếu hình bà bầu ta chiếu diệu ra không? xuất xắc là diệu huyền vô biên của Phật chủng loại cho chúng ta thấy như vậy.

Bà bà mẹ hình hài họ đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu mặt phái nữ giới đó....

Có điều trọng hệ là dầu nam cô gái cũng vậy, nắm giữ một điều nầy: xem chừng đừng thất hiếu với phụ vương mẹ. Ngày bản thân ngó thấy hình ảnh Đức Phật mẫu thì thấy người bà bầu nhơn từ, nhân từ vô cùng, hạnh phúc mình thừa kế đó, còn trái ngược lụng lại, giả dụ ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét phương diện nghiêm nghị cùng lãnh đạm, họ sẽ không còn sức đau đớn đó."

Việc thờ phượng Đức Phật Mẫu hiện nay tạm để tại Báo Ân Từ vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Vào Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật mẫu theo sự tích Hớn rước Diêu Trì, có nghĩa là vua Hớn Võ Đế mong Đức Phật mẫu mã giáng xuống Hoa Điện:

Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế giỏi Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua máy 5 ở trong nhà Hớn (Hán) bên Tàu, tất cả hùng tài đại lược, nhưng cũng khá tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế mới lên ngôi, Ngài bao gồm phát nguyện lập một cảnh miếu thật tráng lệ và trang nghiêm gọi là HOA ĐIỆN nhằm sùng bái Trời Phật. Hotline là Hoa Điện, do chùa nầy được đụng khắc hình các thứ hoa trên những vật liệu xây dựng, yêu cầu mới trông vào thấy như là 1 Cung Điện toàn bằng hoa.

Ngôi chùa béo lao cực kỳ xinh đẹp như thế, nhưng nhà vua chưa quyết định thờ Đấng nào, chỉ để trống, chủ chổ chính giữa là chờ đón đến chừng nào nhà vua khám phá sự huyền diệu hiện tượng ra thì công ty vua bắt đầu sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà vua tổ chức một Lễ Khánh lâu Đáo tuế long trọng, Ngài gồm sở vọng ước khẩn chũm nào cho gồm Đức Phật chủng loại giáng xuống chứng lễ, phải nhà vua lập bàn hương án trước sân chùa mong khẩn ngày đêm, mà đo đắn Đức Phật mẫu mã ngự ở ở đâu và gồm thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ bao gồm Ông Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, nhưng trước kia Ông gồm làm quan lại trong triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, vẫn ngồi tịnh, hốt nhiên động tâm, ngay tức thì đoán biết làm rõ mọi việc của Võ Đế vị trí triều đình. Ông ngay lập tức xuống núi, đi đến kinh đô, vào triều đình yết loài kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế gặp mặt Đông Phương Sóc thì siêu mừng rỡ, thuật không còn mọi câu hỏi cho Đông Phương Sóc nghe cùng nói rõ ước vọng của nhà vua nhân cuộc Lễ Khánh thọ Đáo tuế là sở ước Đức Phật chủng loại đến triệu chứng lễ, mà chần chừ Đức Phật mẫu mã ở vị trí nào, cùng nhờ ai đi thỉnh, may mắn có Đông Phương Sóc tới, vậy dựa vào khanh góp trẫm đi thỉnh Đức Phật mẫu được chăng?

Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:

- chúa thượng đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc nạm nào, hạ thần cũng mang đến Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng hiệu quả được cùng chăng là vì lòng thành cầu nguyện của Bệ Hạ. Vậy xin thánh thượng ban chiếu mang lại Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu đã cho thấy đi.

Ông sử dụng huyền diệu Tiên gia, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Sóc đang đi đến được Diêu Trì Cung khu vực cõi tạo Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xin vào yết loài kiến Đức Phật chủng loại và tâu bày hết các việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật mẫu mã cảm hễ và phán:

- Phật mẫu sẽ giáng phàm đêm ngày Trung Thu hội chứng lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽn mang theo 4 Tiên đồng nữ giới nhạc đờn ngâm bài xích chúc thọ, và tặng 4 trái Đào Tiên . Khi Phật mẫu mã đến bao gồm Thanh loan cung cấp thông tin trước.

Phương Sóc siêu vui mừng, cảm tạ Đức Phật Mẫu, rồi cung cấp tốc quay lại trần gian, tâu bày các việc mang đến vua Võ Đế biết.

Nhà vua rất vui vẻ và hỏi:

- Thanh loan là gì?

Đông Phương Sóc đáp:

- Thanh loan là nhỏ chim loan màu sắc xanh, kia là bé chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng để làm chở Đức Phật mẫu du hành khắp nơi.

Xin bệ hạ chỉnh trang mang đến long trọng, trang nghiêm, tinh khiết nhằm nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải tạo bàn hương thơm án bên phía trong và mặt ngoài, xông mùi hương khử trược.

Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng sủa vằng vặc, đầu giờ đồng hồ Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thành tâm cầu khẩn.

Xảy thấy một nhỏ chim Thanh loan đáp xuống sảnh Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật mẫu mã cùng Cửu vị Tiên Nương và bốn Tiên đồng phụ nữ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật chủng loại vào ngự chỗ Chánh năng lượng điện của Hoa Điện.

Đức Phật mẫu dạy tứ Tiên đồng phái nữ nhạc trao tặng cho Hớn Võ Đế 4 trái Đào Tiên với ca ngâm bài xích chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, nhị tay nâng cái dĩa lên để rước lộc (rước 4 trái Đào Tiên).

Bốn vị Tiên đồng nữ nhạc ấy có tên là: hứa Phi Yến, An phạt Trinh, Đổng tuy vậy Thành và Vương Tử Phá.

Sau khi chứng lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật chủng loại cùng Cửu vị Tiên Nương và 4 Tiên đồng đàn bà nhạc cỡi chim Thanh loan về bên DTC địa điểm cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghi nhớ hình ảnh của Đức Phật chủng loại và Chín vị phụ nữ Tiên, cho thợ khéo, tạc hình Đức Phật chủng loại và Chín vị phụ nữ Tiên địa điểm Hoa Điện nhằm ghi ghi nhớ sự tích với phụng cúng Đức Phật Mẫu.

Sự tích nầy được ngợi ca đến ngày nay.

Do đó, địa điểm thờ Đức Phật mẫu được hotline là ĐIỆN chớ không điện thoại tư vấn là ĐỀN.

Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng cúng Đức Phật mẫu mã và Cửu vị Tiên Nương chỗ Báo Ân trường đoản cú như sau:

1. Trên hết là chơn dung Đức Phật mẫu (ĐPM) cỡi thanh loan, có nghĩa là con chim loan color xanh.2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 phái nữ nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bởi hai tay một cái dĩa nâng lên khỏi đầu, trên dĩa có 4 trái đào Tiên bởi vì ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì mặt hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức cao thượng Phẩm quì trước sảnh Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh miếu cổ tự, đẳng cấp xưa điện thoại tư vấn là Hoa Điện.

Đáng lẽ tạo nên hình Hớn Võ Đế, nhưng bởi vì đời Hớn Võ Đế tới thời điểm này quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn phổ biến Ly trong chén bát Tiên giáng phàm. Ni là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, cách qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, chén bát Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm chủ soái cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức hùng vĩ Phẩm đó là chơn linh Hớn tầm thường Ly giáng phàm kỳ nầy, nên tạo hình Đức cao thượng Phẩm cố kỉnh vào vị trí Hớn Võ Đế thì thuận hơn."

DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU

**************************Diêu Trì Cung:

Diêu: Ngọc Diêu tuyệt ngọc Dao, là loại ngọc siêu quí làm việc cõi thiêng liêng.Trì: chiếc ao.Cung: cung điện.

Diêu trì giỏi Dao trì là dòng ao làm bởi ngọc diêu chỗ cõi thiêng liêng, làm việc từng Trời thứ 9 chế tác Hóa Thiên.

Diêu Trì Cung là cung điện bên cạnh ao Diêu Trì, là khu vực thường ngự của Đức Phật Mẫu.

Bát Nương giáng cơ tối 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung như sau:

"Chị chào mấy em. Đêm ni Chị đến đặng chỉ cho mấy em rõ Diêu Trì Cung là vị trí nào?

Nơi ao Diêu Trì gồm một đài phát hiện tại Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang đãng của ngôi Thái rất rồi mang Dương quang đãng hiệp cùng với Âm quang đãng mà tạo cho chơn thần mang đến vạn linh vào CKVT.

Phật chủng loại là Đấng vắt Cơ sanh hóa, vậy quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can đem hiệp cùng với Thập nhị Địa đưa ra mà làm cho vạn vật. Vị trí Cung Diêu Trì là nơi khiến cho chơn thần và thể xác kia vậy.

Diêu Trì Cung là hoàng cung bằng ngọc diêu ở mặt Ao Thất bửu, chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng trưng cho việc quí giá, còn Diêu là hóa học hơi kết tụ nhưng thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu tất cả Cửu Tiên Nương để mắt về cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn bên cạnh đó có hằng hà sa số Phật lưu ý về cơ Phổ độ nhưng Quan Âm tình nhân Tát là Đấng nỗ lực đầu.

Quan Âm người tình Tát ngự tại cung nam giới Hải, ở an nhàn động, còn Diêu Trì Cung thì ở tại chế tạo ra Hóa Thiên.

Nơi Cung Diêu Trì còn tồn tại một cõi Âm Quang lẻ tẻ gọi là Phong Đô đặng giáo hóa những chơn hồn đã trở nên lạc nẻo trên tuyến đường trần.