Sách kinh thánh

      11

Kinh Thánh Cựu Ước là phần đầu của cục Kinh Thánh Công Giáo bao hàm 46 cuốn sách được viết và hoàn hảo bởi nhiều tác giả khác nhau, được hình thành trong tầm thế kỷ X-I TCN. Sách được viết muộn duy nhất là Sách Khôn Ngoan, vào khoảng năm 50-30 trước biến đổi cố Chúa Giáng Sinh.

Bạn đang xem: Sách kinh thánh

Mục lục gớm Thánh Cựu Ước

Nguyên văn theo bạn dạng dịch của nhóm Các Giờ khiếp Phụng Vụ. Phần audio vì Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, thuộc các cả nhà em thanhlinh.net thực hiện.

I. Ngũ Thư

01. Sách sáng Thế02. Sách Xuất Hành03. Sách Lê-vi04. Sách Dân Số05. Sách Đệ Nhị Luật

II. Những Sách lịch Sử

06. Sách Giô-suê07. Sách Thủ Lãnh08. Sách Rút09. Sách Sa-mu-en 110. Sách Sa-mu-en 211. Sách những Vua 112. Sách các Vua 213. Sách Sử Biên 114. Sách Sử Biên 215. Sách Ét-ra16. Sách Nơ-khe-mi-a17. Sách Tô-bi-a18. Sách Giu-đi-tha19. Sách Ét-te20. Sách Ma-ca-bê 121. Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Sách Gióp23. Sách Thánh Vịnh24. Sách Châm Ngôn25. Sách Giảng Viên26. Sách Diễm Ca27. Sách Khôn Ngoan28. Sách Huấn Ca

IV. Những Sách Ngôn Sứ

29. Sách Ngôn Sứ I-sai-a30. Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a31. Sách Ai Ca32. Sách Ba-rúc33. Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en34. Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en35. Sách Ngôn Sứ Hô-sê36. Sách Ngôn Sứ Giô-en37. Sách Ngôn Sứ A-mốt38. Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a39. Sách Ngôn Sứ Giô-na40. Sách Ngôn Sứ Mi-kha41. Sách Ngôn Sứ Na-khum42. Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc43. Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a44. Sách Ngôn Sứ Khác-gai45. Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a46. Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Nội Dung kinh Thánh Cựu Ước

1. Ngũ Thư

Ngũ Thư lưu lại những dữ kiện lịch sử hào hùng thể hiện nay mối tương quan gần gụi giữa Thiên Chúa với loài người. Nội dung những sách Ngũ Thư xác lập những niềm tin căn bản:

– gồm một Đấng thế lực là Thiên Chúa trí tuệ sáng tạo vũ trụ và loài người. Đấng ấy là duy nhất và hằng sống.

– Thiên Chúa đã chọn tổ phụ Áp-ra-ham nhằm dẫn dắt dân Ít-ra-en, ban mang đến họ đất hứa làm gia nghiệp.

– thông qua các vị thủ lãnh được chọn, Thiên Chúa ban Lề hiện tượng và cứu vãn thoát dân bạn khỏi tay địch thù. Sứ mệnh của dân Ít-ra-en đó là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ những Lề quy định đó.

Xem thêm: Điểm Danh Sách Hot Girl Nổi Tiếng Việt Nam Làm Điên Đảo Cộng Đồng Mạng

2. Những sách kế hoạch Sử

Các sách định kỳ Sử lưu lại lịch sử thăng trầm của dân tộc bản địa Ít-ra-en để choàng lên một xác tín: khi Ít-ra-en tôn thờ Thiên Chúa và trung thành với Lề lao lý thì bọn họ được Thiên Chúa chúc mừng hạnh phúc và giúp họ thắng lợi địch thù. Ngược lại, khi chúng ta không tuân giữ lại Lề Luật, lãng quên Thiên Chúa thì họ vẫn lâm cảnh khốn cùng, làm thân quân lính cho dân ngoại.

3. Các sách Giáo Huấn

Các sách Giáo Huấn có mục tiêu truyền đạt tay nghề sống của những bậc thánh hiền nhằm giúp dân chúng phân biệt điều giỏi lẽ nên và sự khôn ngoan tương xứng với Lề Luật. Ko kể ra, thông qua sách Thánh Vịnh, các thánh nhân còn dạy fan hâm mộ những lời nguyện cầu lên Thiên Chúa.

4. Các sách Ngôn Sứ

Ngôn Sứ là những người dân được Thiên Chúa lôi kéo để nói lời Thiên Chúa cùng nói ráng cho Thiên Chúa. Những Ngôn Sứ không chỉ có loan báo sứ điệp bằng lời mà lại còn bởi cả đời sống. Cũng vị những lời chân thật đó mà họ bị người đời căm ghét, đánh đập, sỉ nhục, vứt tù, phán quyết nhục nhã cùng giết chết.

Các sách Ngôn Sứ là lời kêu gọi liên lỉ nhằm dân Ít-ra-en sửa đổi đời sống của mình và quay trở lại với Thiên Chúa. Đồng thời, thông qua các sách này, các Ngôn Sứ cũng loan báo mang đến dân Chúa biết việc Người đã ban một Đấng cứu Độ tới cho nhân loại.

Nội dung của tởm Thánh Cựu Ước mang nhiều chi tiết tiên báo mang lại những vụ việc sẽ ra mắt và được gia công sáng tỏ trong Tân Ước. Những gì được viết trong Cựu Ước cũng là Lời Chúa với được Giáo Hội áp dụng trong cử hành Phụng Vụ. Chính vì thế, họ cần khám phá và đón nhận Cựu Ước với thái độ tráng lệ và thành kính.