Trắc nghiệm hình học 11 chương 2

      2
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

130 câu trắc nghiệm Toán 11 Chương 2 (có đáp án): Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

130 câu trắc nghiệm Toán 11 Chương 2 (có đáp án): Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Để học giỏi Hình học tập lớp 11, dưới đấy là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Chương .

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 2

Trắc nghiệm Đại cương cứng về mặt đường thẳng với mặt phẳng có đáp án

Câu 1: Trong tuyên bố sau đây, phát biểu làm sao đúng?

A.Hình chóp có tất cả các khía cạnh là hình tam giác

B.Tất cả những mặt mặt của hình chóp là hình tam giác

C.Tồn tại một mặt mặt của hình chóp chưa phải là hình tam giác

D.Số lân cận của hình chóp thông qua số mặt của nó

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phương án A sau vì mặt đáy có thể không là tam giác.

Phương án B đúng vì theo định nghĩa

Phương án C sai vày theo định nghĩa mặt bên của hình chóp luôn là tam giác

Phương án D sai vì chưng số ở kề bên bằng số mặt phía bên trong khi những mặt hình chóp gồm các mặt mặt và mặt đáy.

Có thể lý giải D sai vày xét với hình chóp tam giác số bên cạnh bằng 3 tuy vậy số mặt bằng 4.


Câu 2: Một mặt phẳng trọn vẹn được xác minh nếu biếu điều như thế nào sau đây?

A.Ba điểm mà lại nó đi qua

B.Một điểm và một đường thẳng thuộc nó

C.Ba điểm không thẳng hàng

D.Hai đường thẳng thuộc mặt phẳng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Phương án A sau vị nếu ba đặc điểm này thẳng mặt hàng thì chưa thể khẳng định được phương diện phẳng.

Phương án B không nên vì gồm vô số mặt phẳng đi qua một đường thẳng

Phương án C đúng (theo đặc điểm thừa nhận 2)

Phương án D không đúng vì hai tuyến phố thẳng rất có thể trùng nhau.

Chọn đáp án C.


Câu 3: trong các phát biều sau, phân phát biểu nào đúng?

A.Nếu hai mặt phẳng tất cả một điểm chung thì chúng tất cả một đường thẳng phổ biến duy nhất.

B.Hai mặt phẳng rất có thể có đúng nhị điểm chung

C.Nếu hai mặt phẳng có một điểm thông thường thì chúng tất cả chung một con đường thẳng duy nhất hoặc phần nhiều điểm thuộc phương diện phẳng này đông đảo thuộc phương diện phẳng kia.

D.Hai mặt phẳng luôn có điểm chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Phương án A sai vày nếu hai mặt phẳng trùng nhau thì chúng bao gồm vô số con đường thẳng chung.

Phương án B sai vị nếu hai mặt phẳng gồm hai điểm tầm thường thì chúng bao gồm chung một con đường thẳng.

Phương án C đúng do hai phương diện phẳng có điểm phổ biến thì chúng có thể cắt nhau hoặc trùng nhau.

Phương án D sai do hai khía cạnh phẳng lòng ủa hình vỏ hộp thì không có điểm chung. Chọn lời giải C


Câu 4: cho hình tứ diện ABCD, phát biểu làm sao sau đó là đúng?

A.AC với BD cắt nhau

B.AC với BD không có điểm chung

C.Tồn tại một khía cạnh phẳng chứa AD cùng BC

D.AB cùng CD tuy nhiên song với nhau

*
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phương án A sai bởi nếu AC cắt BD thì 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, vấn đề này mẫu thuẫn cùng với A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

Phương án B đúng bởi nếu chúng tất cả điểm bình thường thì A, B, C, D tất yêu là 4 đỉnh của một tứ diện

Phương án C sai vì nếu gồm một phương diện phẳng chứa AD với BC thì 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, điều này mâu thuẫn với A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

Phương án D sai. Chọn phương án B.


Câu 5: đến hình chóp S.ABCD, O là giao điểm của AC và BD, phạt biểu làm sao sau đó là đúng?

A.Giao con đường của (SAC) cùng (SBD) là SO.

B.Giao đường của (SAB) với (SCD) là vấn đề S.

C.Giao con đường của (SBC) và (SCD) là SK, cùng với K là giao điểm của SD và BC.

D.Giao con đường của (SOC) và (SAD) là SM, với M là giao điểm của AC với SD.

*
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Phương án A đúng vì chưng O là giao điểm của AC cùng BD buộc phải O là điểm chung của (SAC) cùng (SBD). Rộng nữa, S là vấn đề chung của (SAC) cùng (SBD).

Phương án B sai vày giao con đường của hai mặt phẳng cấp thiết là điểm

Phương án C sai vì SD với BC không giảm nhau

Phương án D sai vị AC và SD không cắt nhau

Chọn lời giải A.


Câu 6: cho hình chóp O.ABC, A’ là trung điểm của OA; những điểm B’, C’ tương ứng thuộc những cạnh OB, OC và chưa phải là trung điểm của các cạnh này. Phân phát biểu làm sao sau đó là đúng.

A.Giao đường của (OBC) và (A’B’C’) là A’B’;

B.Giao con đường của (ABC) và (OC’A’) là CK, cùng với K là giao điểm của C’B’ cùng với CB

C.(ABC) và (A’B’C’) không giảm nhau

D.Giao tuyến của (ABC) với (A’B’C’) là MN, với M là giao điểm của AC với A’C’, N là giao điểm của BC và B’C’.

*
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phương án A sai bởi vì A’ không phải là vấn đề chung của (OBC) cùng (A’B’C’). Phương pháp B sai vì chưng C không phải là vấn đề thuộc (OC’B’)

Phương án C sai bởi A’B’ không song song cùng với AB đề nghị sẽ cắt AB, vì thế (ABC) với (A’B’C’) bao gồm điểm chung

Phương án D đúng bởi vì M là giao điểm của AC với A’C’ đề xuất M là vấn đề chung của (ABC) với (A’B’C’), tương tự như N là điểm chung của (ABC) và (A’B’C’). Vị vậy MN là giao tuyến đường của (ABC) với (A’B’C’). Chọn đáp án D.


Câu 7: trong các phát biểu sau, vạc biểu như thế nào đúng?

A.Hình tứ diện bao gồm 4 cạnh

B.Hình tứ diện bao gồm 4 mặt

C.Hình tứ diện tất cả 6 đỉnh

D.Hình tứ diện có 6 mặt

Hiển thị đáp án

Câu 9: Hình trình diễn nào tiếp sau đây vẽ đúng hình chóp ?

*
Hiển thị đáp án

Câu 10: Hình màn biểu diễn nào dưới đây vẽ đúng hình hộp.

Xem thêm: Bộ Kích Điện Đánh Cá - Bộ Kích Điện Tử 12 Sò

*
*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm hai tuyến phố thẳng chéo nhau và hai tuyến đường thẳng tuy vậy song tất cả đáp án

Câu 1: trong các phát biểu sau, phát biểu như thế nào đúng?

A.Hai con đường thẳng không có điểm chung thì tuy nhiên song cùng với nhau

B.Hai đường thẳng không có điểm tầm thường thì chéo cánh nhau

C.Hai đường thẳng minh bạch không giảm nhau thì tuy vậy song

D.Hai mặt đường thẳng không cùng nằm bên trên một khía cạnh phẳng thì chéo cánh nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phương án A không nên vì hai tuyến đường thẳng gồm thể chéo nhau;

Phương án B không nên vì hai tuyến đường thẳng rất có thể song song

Phương án C không đúng vì hai tuyến đường thẳng bao gồm thể chéo nhau. Đáp án D.


Câu 2: Trong không khí cho tía đường trực tiếp a, b với c. Trong những phát biểu sau, vạc biểu như thế nào là đúng?

A.Nếu hai đường thẳng cùng tuy vậy song với một con đường thẳng thứ bố thì chúng song song cùng với nhau

B.Nếu hai đường thẳng cùng chéo cánh nhau với một đường thẳng thứ ba thì chúng chéo cánh nhau.

C.Nếu đường thẳng a tuy vậy song với b, đường thẳng b cùng c chéo cánh nhau thì a và c chéo nhau hoặc giảm nhau.

D.Nếu hai đường thẳng a với b giảm nhau, b cùng c cắt nhau tì a cùng c cắt nhau hoặc song song.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Phương án A sau vì hai đường thẳng có thể trùng nhau

Phương án B sai vì hai tuyến phố thẳng hoàn toàn có thể cùng tuy vậy song hoặc giảm nhau

Phương án D sai vị a với c tất cả thể chéo nhau. Đáp án C.


Câu 3: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Một con đường thẳng c tuy nhiên song cùng với a. Xác minh nào sau đấy là đúng?

A.b và c chéo nhau

B. B cùng c cắt nhau

C. B với c chéo cánh nhau hoặc cắt nhau

D. B cùng c song song cùng với nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Phương án A sai do b, c có thể cắt nhau.

Phương án B sai do b với c gồm thể chéo cánh nhau.

Phương án D sai bởi vì nếu b với c song song thì a và b song song hoặc trùng nhau.

Đáp án :C.


Câu 4: đến hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Tra cứu giao con đường của (MAB) cùng với (SCD).

A.Giao đường của (MAB) với (SCD) là vấn đề M

B.Giao điểm của (MAB) với (SCD) là mặt đường thẳng MN, cùng với N là giao điểm của SD và con đường thẳng trải qua M, tuy vậy song với AB.

C.Giao đường của (MAB) với (SCD) là con đường thẳng MN, cùng với N là giao điểm của MB và SD.

D.Giao con đường của (MAB) cùng với (SCD) là đường thẳng MN, cùng với N là giao điểm của MA và SD.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Do (MAB) chứa AB//CD, cần giao đường của (MAB) cùng với (SCD) là mặt đường thẳng đi qua M và tuy vậy song với AB. Đường trực tiếp này giảm SD trên điểm N.

*

Vậy giao con đường của (MAB) với (SCD) là con đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD và con đường thẳng trải qua M, tuy nhiên song cùng với AB.

Đáp án B.


Câu 5: mang đến hình chóp S. ABCD bao gồm đáy là hình thang với những cạnh lòng là AB, CD. điện thoại tư vấn I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC cùng G là giữa trung tâm tam giác SAB. Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD giảm nởi (IJG)

A.Thiết diện là tam giác GIJ.

B.Thiết diện là hình thang MIJN, cùng với M, N là giao điểm của con đường thẳng trải qua G và song song cùng với AB với hai tuyến đường thẳng SA, SB.

C.Thiết diện là hình bình hành MIJN, với M, N là giao điểm của mặt đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai tuyến đường thẳng SA, SB.

D.Thiết diện là tam giác KIJ, cùng với K là giao điểm của GI với SB.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Do IJ là đường thẳng vừa phải của hình thang ABCD yêu cầu IJ // AB. Nhị mặt phẳng (GIJ) và (SAB) theo thứ tự chứa hai tuyến đường thẳng song song bắt buộc giao tuyến của chúng là con đường thẳng đi qua G và tuy nhiên song với AB. Đường thẳng này giảm SA trên điểm M và cắt SB tại N. Vậy thiết diện là hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của con đường thẳng trải qua G và tuy vậy song cùng với AB với hai tuyến đường thẳng SA, SB. Đáp án B.

*

Câu 6: Hình bình hành ABCD với ABEF không cùng bên trong một phương diện phẳng. Trên cạnh AC đem điểm M với trên cạnh BF lấy điểm N làm sao cho AM/AC = BN/BF = k. Tra cứu k nhằm MN // DE.

A. K = 1/3B. K = 3

C. K = 1/2D. K = 2

*
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

MN // DE nên DM, NE cắt nhau tại điểm I và

*

Lại có

*

Mặt khác:

*

Đáp án A.


Câu 7: trong những phát biểu sau đây, phạt biểu làm sao sai?

A. Hai tuyến phố thẳng tuy vậy song thì đồng phẳng

B. Hai đường thẳng không có điểm bình thường thì chéo cánh nhau

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì ko đồng phẳng

D. Hai tuyến đường thẳng chéo nhau thì không đồng phẳng.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Cho hai tuyến đường thẳng trong không gian không tồn tại điểm chung, xác minh nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng tuy vậy song

B. Hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau

C. Hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song hoặc chéo nhau

D. Hai tuyến phố thẳng không đồng phẳng

Hiển thị đáp án

Câu 9: Cho hai đường thẳng a với b giảm nhau. Đường thẳng c tuy nhiên song cùng với a. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. B với c chéo nhau

B. B và c cắt nhau

C. B cùng c chéo nhau hoặc giảm nhau

D. B và c tuy vậy song với nhau

Hiển thị đáp án

Câu 10: cho hình hộp ABCD.EFHG, xác minh nào sau đó là sai?

A. EF tuy vậy song với CD

B. CE tuy vậy song với FH

C. EH tuy nhiên song cùng với AD

D. GE song song cùng với BD

*
Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube tieulongnu.com.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, tieulongnu.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.tieulongnu.com.vn